18:06 09/11/2017

Bốn sáng kiến của Việt Nam được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng APEC

Bạch Dương

Các sáng kiến của Việt Nam tập trung nhiều vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong quá trình tham gia vào thương mại hoá toàn cầu

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị.
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị.

Bộ Công Thương vừa phát đi kết quả của Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 29. 

Hội nghị diễn ra tại Đà Nẵng ngày 8/11, theo đó, kết quả này sẽ được báo cáo tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 ngày 10 và 11/11 tới đây. Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đồng chủ trì hội nghị lần này.

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC đã tổng kết, đánh giá việc triển khai chủ đề, các nội dung hợp tác ưu tiên và kết quả thực thi những sáng kiến cơ bản của APEC năm 2017 với chủ đề:  "Tạo động lực mới, vun đắp tương lai chung".

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thế giới, khu vực, cơ bản về khía cạnh kinh tế và nhấn mạnh các chủ đề đang được quan tâm trong khu vực; đề cao vai trò động lực và dẫn dắt tăng trưởng toàn cầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như vai trò tiên phong trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu của APEC và hoan nghênh văn kiện về APEC hướng tới 2020 và tương lai (APEC Toward 2020 and Beyond) do Việt Nam đề xuất.

Hội nghị thông qua 4 sáng kiến của Việt Nam, gồm:

Thứ nhất, sáng kiến của Việt Nam về "Khuôn khổ APEC về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới" nhằm tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng cho các giao dịch thương mại điện tử; tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào hệ thống giao dịch thương mại điện tử khu vực và toàn cầu, cũng như góp phần tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong khu vực, hướng tới việc hoàn thành mục tiêu Bô-go vào năm 2020.

Thứ hai, khuôn khổ giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động kết nối chuỗi cung ứng giai đoạn 2 (SCFAP 2) từ 2017- 2020, nhằm xác định và giải quyết các rào cản chính đối với chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho sự lưu thông của hàng hóa và dịch vụ trong toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ ba, các bộ trưởng cũng nhất trí ủng hộ việc thông qua "Chiến lược APEC về các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, xanh, bền vững và sáng tạo", nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ.

Thứ tư, các bộ trưởng thông qua "Bộ thông lệ tốt của APEC về thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương", là sáng kiến chung của Việt Nam và Nhật Bản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh trong khu vực và "Sáng kiến về Thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo" do Việt Nam chủ trì, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong APEC.