06:06 19/04/2016

Bước nhảy vọt giá trị của thương hiệu VietinBank

Gia Hân

Theo công bố của hãng tư vấn Brand Finance, VietinBank đã có bước tiến ngoạn mục khi vươn lên Top 400 Thương hiệu ngân hàng toàn cầu

Khách hàng giao dịch tại VietinBank.
Khách hàng giao dịch tại VietinBank.
Ngay đầu năm 2016, thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tạo thêm dấu ấn đặc biệt bằng kết quả đánh giá và xếp hạng của hãng tư vấn Brand Finance, qua Báo cáo xếp hạng Top 500 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới năm 2016 (Banking 500 - The world’s most valuable banking brands).

Đặc biệt vì không những là thương hiệu ngân hàng số 1 của Việt Nam, VietinBank còn tạo một bước nhảy vọt giá trị về vị thế trên toàn cầu.

Cụ thể, theo công bố của hãng tư vấn Brand Finance, VietinBank đã có bước tiến ngoạn mục khi vươn lên Top 400 Thương hiệu ngân hàng toàn cầu với giá trị thương hiệu đạt 249 triệu USD trong năm 2016.

Trước đó, năm 2015, VietinBank được xếp thứ hạng 437 với giá trị thương hiệu 197 triệu USD.

Bước nhảy vọt trên được Brand Finance xác định cụ thể ở các đánh giá về sức mạnh thương hiệu và giá trị thương hiệu. VietinBank tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong Ngành Ngân hàng Việt Nam về sức mạnh thương hiệu khi xếp hạng 379, tăng 58 bậc chỉ trong 1 năm; giá trị thương hiệu cũng nhảy vọt từ 197 triệu USD lên 249 triệu USD, tăng 26%, mức đánh giá thương hiệu A+.

Kết quả trên gắn chặt với thực tế các mặt phát triển trong hoạt động kinh doanh, cũng là sự ghi nhận nỗ lực của VietinBank trong năm vừa qua.

Năm 2015, VietinBank đã hoàn thành thắng lợi, xuất sắc và toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh được đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2015 đạt 7.360 tỷ đồng, tiếp tục đứng đầu hệ thống các ngân hàng Việt Nam, với tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt là 10,2% và 1,0%.

Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của VietinBank đã đạt 779.000 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2014 và đạt 104% kế hoạch đề ra; dư nợ tín dụng đạt 674.000 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2014 và đạt 109,9% kế hoạch; tổng nguồn vốn huy động đạt 702.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014 và đạt 103,8% kế hoạch.

Đặc biệt, VietinBank tiếp tục duy trì chất lượng tài sản hàng đầu với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,85%, thấp nhất ngành.

Bên cạnh những con số ấn tượng trên, năm qua VietinBank tiếp tục củng cố và phát triển mạnh hệ thống mạng lưới hoạt động trong và ngoài nước, chủ động hội nhập thành công thị trường tài chính quốc tế.

Giá trị thương hiệu VietinBank theo đó tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn. Như tháng 7/2015, VietinBank đã nâng cấp Chi nhánh Lào thành ngân hàng con 100% vốn tại nước ngoài, đánh dấu bước phát triển mới, nâng cao vị thế của VietinBank tại thị trường Lào, cũng như tạo thêm bước đi điển hình trong hội nhập.

Gắn với quá trình phát triển mở rộng này, VietinBank không ngừng đẩy mạnh chuẩn hóa mô hình tổ chức, kiện toàn, đổi mới cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động với lộ trình phù hợp, theo chuẩn quốc tế.

Cùng với những giá trị riêng trong hoạt động đãđược khẳng định và vinh danh trên thế giới, giá trị và sức mạnh thương hiệu của VietinBank còn lan tỏa vào lợi ích chung của nền kinh tế và cộng đồng xã hội.

2015 là năm VietinBank có những đóng góp đặc biệt trong giá trị lan tỏa đó. Với vai trò và vị trí trụ cột, hàng đầu của hệ thống ngân hàng Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, VietinBank đã tích cực tham gia quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, tháng 5/2015, lễ ký kết bộ hồ sơ sáp nhập PG Bank vào VietinBank được thực hiện. Không dừng lại ở đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tin tưởng và chỉ đạo VietinBank tham gia sâu vào quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, với việc giao VietinBank là đầu mối tiếp nhận quản lý, điều hành để tái cơ cấu OceanBank và GP.Bank.

Đáng chú ý là sau khi có sự tham gia của VietinBank, hoạt động của những ngân hàng thương mại này đã có những chuyển biến khá nhanh và tích cực.

Với cộng đồng xã hội, giá trị thương hiệu VietinBank tiếp tục phát huy ở truyền thống gắn bó và trách nhiệm. Chỉ riêng trong năm 2015, VietinBank đã dành số tiền 537 tỷ đồng để thực hiện các công tác an sinh xã hội trên cả nước.