11:26 09/05/2018

Cảnh báo tình trạng người dân bị gọi điện đe dọa, nhắc nợ nhầm

Duyên Duyên

Nhiều người bị gọi điện nhắc nợ, đe dọa, quấy rối liên tục 10 cuộc/ngày, trong suốt 6 tháng dù không hề vay nợ.

Người tiêu dùng phản ánh tình trạng này chủ yếu là thuê bao của mạng Vinaphone.
Người tiêu dùng phản ánh tình trạng này chủ yếu là thuê bao của mạng Vinaphone.

Trong những tháng đầu năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã nhận được 90 cuộc gọi phản ánh, khiếu nại của người dân việc bị gọi điện, nhắn tin với mục đích đe dọa, nhắc nợ dù họ không vay nợ.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, người tiêu dùng phản ánh tình trạng này chủ yếu là thuê bao của mạng Vinaphone.

Mặc dù những người bị quấy rối đã thông báo về việc bị gọi nhầm và đề nghị đơn vị liên hệ kiểm tra lại thông tin để tránh tình trạng tiếp tục gọi điện nhầm. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục liên lạc, một số trường hợp bị gọi điện quấy rối liên tục trong 6 tháng gần đây, tần suất cuộc gọi nhiều nhất là 10 cuộc/ngày.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đánh giá, các hình thức quấy rối này hiện gây ra sự bức xúc và ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc hàng ngày của người tiêu dùng.

Trên cơ sở tiếp nhận các thông tin, đơn vị này đưa ra khuyến cáo, trong trường hợp nhân viên liên hệ không cung cấp hoặc không nói rõ tên của đơn vị chủ quản khoản nợ, người tiêu dùng cần tìm cách nói chuyện, trao đổi để có thể xác định được tên của đơn vị liên quan.

"Chỉ khi có được thông tin của đơn vị này, người tiêu dùng mới có cơ sở để khiếu nại tới các cơ quan quản lý, từ đó các cơ quan quản lý có cơ sở để liên hệ và hỗ trợ người tiêu dùng", Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhấn mạnh.

Cùng với đó, trong quá trình trao đổi với nhân viên liên hệ, người tiêu dùng cần chủ động đề nghị nhân viên xác nhận lại thông tin về việc thu hồi nợ nhầm đối tượng.

Đồng thời, trên cơ sở xác định chính xác tên của đơn vị chủ quản khoản nợ, người tiêu dùng có thể tiếp tục liên hệ (thông qua điện thoại hoặc qua email) để đề nghị đơn vị này tiếp nhận và giải quyết vấn đề của người tiêu dùng.

Trường hợp đã thông báo, đề nghị nhưng vẫn tiếp tục bị gọi điện quấy rối, người tiêu dùng có thể thực hiện khiếu nại về hành vi nêu trên tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. 

Nội dung khiếu nại cần cung cấp số điện thoại, họ tên của người tiêu dùng; tên của đơn vị liên quan và tóm tắt nội dung vụ việc của người tiêu dùng.