21:36 30/12/2009

Chấm dứt hoạt động các sàn giao dịch vàng trên toàn quốc

Thùy Duyên

Chậm nhất là 90 ngày kể từ 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng trên tài khoản phải chấm dứt

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không được tổ chức và thực hiện việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không được tổ chức và thực hiện việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức.
Chậm nhất là 90 ngày kể từ 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 369/TB-VPCP ban hành hôm nay (30/12), theo nguồn tin của Cổng Thông tin Chính phủ.

Cụ thể, nguồn tin trên cho biết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không được tổ chức và thực hiện việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức. Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động (trước ngày 30/3/2010).

Đối với hoạt động kinh doanh vàng là đồ trang sức vẫn được phép tiến hành bình thường để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Nhưng để hoạt động này đi vào nề nếp và đúng quy định, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng nhà nước và UBND cấp tỉnh phải có sự tổ chức và hướng dẫn cụ thể.

Thủ tướng cũng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ ngay quy định về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài theo Quyết định số 3/2006/QĐ-NHNN ngày 18/1/2006.

Để tạo hành lang pháp lý về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm rà soát lại tất cả các quy định hiện hành về quản lý vàng để trình Chính phủ ban hành thành một nghị định quản lý đối với vàng theo hướng Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với loại hàng hóa đặc biệt này.

Như vậy, việc thành lập và tổ chức hoạt động các sàn giao dịch vàng qua tài khoản đã có kết luận cuối cùng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động này và chủ trương mà cơ quan này đưa ra là không khuyến khích.

Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cho biết Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ 2 phương án: Thứ nhất, chấm dứt hoạt động của các sàn vàng; thứ hai, tiếp tục cho phép kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước một cách chặt chẽ trong đó mức ký quỹ dự kiến có thể lên đến 100%.

Từ giữa năm nay, khi hoạt động của các sàn giao dịch này chưa có văn bản pháp lý quy định cụ thể, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã lần lượt có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, các công ty chứng khoán tạm thời không tham gia thành lập mô hình kinh doanh này.

Hiện trên cả nước có khoảng 20 sàn vàng được tổ chức theo hình thức góp vốn và liên kết giữa các tổ chức, cá nhân; trong đó đa số có sự tham gia của các ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán.