08:22 28/05/2019

Chất vấn tại Quốc hội: Tranh luận đến cùng nhưng thông tin phải chính xác

Hà Vũ

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lưu ý tại các phiên chất vấn thông tin tranh luận phải chính xác, đúng phạm vi chất vấn.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lưu ý tại các phiên chất vấn thông tin tranh luận phải chính xác, đúng phạm vi chất vấn.

Đại biểu Quốc hội tăng cường tranh luận đến cùng với các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về những vấn đề đã được trả lời nhưng chưa thỏa đáng, thông tin tranh luận phải chính xác, đúng phạm vi chất vấn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lưu ý.

 Gửi báo cáo về tổ chức hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội đến các vị đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo nhóm vấn đề.

Người bị chất vấn không trình bày báo cáo, có thể phát biểu về vấn đề chất vấn không quá 5 phút trước khi đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn. Một số thành viên Chính phủ sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn. 

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Sau hoạt động chất vấn, Quốc hội ban hành nghị quyết chất vấn để giám sát việc thực hiện.

Quốc hội tiếp tục áp dụng những cải tiến đã thực hiện tại các kỳ họp trước như: mỗi lượt có 3 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, mỗi đại biểu nêu chất vấn không quá 1 phút, người bị chất vấn trả lời không quá 3 phút/1 chất vấn.

"Tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Quốc hội tăng cường tranh luận đến cùng với các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về những vấn đề đã được trả lời nhưng chưa thỏa đáng; thời gian tranh luận không quá 3 phút, thông tin tranh luận phải chính xác, đúng phạm vi chất vấn, không lạm dụng đăng ký tranh luận để đặt câu hỏi chất vấn. Khi cần thiết, giữa các đại biểu có thể trao đổi lại với nhau nhưng cần cụ thể, đúng trọng tâm vấn đề chất vấn" Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lưu ý.

Về tiêu chí lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn, báo cáo nêu ba tiêu chí: vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm.

Hai là không chất vấn những vấn đề đã có trong nghị quyết về chất vấn và nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm chất vấn;

Ba là phù hợp với tổng thời gian tổ chức phiên họp chất vấn.

Theo báo cáo, tính đến ngày 23/5/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được 190 vấn đề từ đề xuất của 48 đoàn đại biểu Quốc hội; 28 vấn đề từ 16 phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội và 96 vấn đề nổi lên qua ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 từ báo cáo của Ban Dân nguyện.

Trên cơ sở nghiên cứu các nguồn thông tin lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn nêu trên và xem xét tổng thể các vấn đề có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất trình Quốc hội 5 nhóm vấn đề chất vấn thuộc 5 lĩnh vực an ninh trật tự; văn hoá, thể thao và du lịch; thanh tra. xây dựng, giao thông vận  tải.

Và, như VnEconomy đã thông tin, kết quả phiếu xin ý kiến cho thấy lĩnh vực thanh tra đã không được đa số các đại biểu chọn để chất vấn trong kỳ họp này.

Bốn vị Bộ trưởng sẽ lên "ghế nóng "từ sáng 4/6  là Bộ trưởng các Bộ Công an, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hoá - thể thao và du lịch.