16:16 26/03/2012

Chạy việc tốn hàng trăm triệu: Có nghe, nhưng khó tìm

Nguyên Vũ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn về công tác cán bộ

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết hiện nay Bộ Nội vụ đã và đang tiến hành xây dựng đề án cải cách chế độ công vụ, công chức.
Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết hiện nay Bộ Nội vụ đã và đang tiến hành xây dựng đề án cải cách chế độ công vụ, công chức.
Phải đến khi Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhắc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình mới trả lời chất vấn liên quan đến dư luận về tiêu cực trong công tác cán bộ của đại biểu Bùi Thị An, tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 26/3.

Theo đại biểu An, hiệu quả làm việc của công chức luôn là đề tài nóng, khen cũng có nhưng chê nhiều hơn. Kết quả cụ thể và giải pháp trong tuyển dụng và thu nhận cán bộ để khắc phục những hạn chế trong việc này là điều đại biểu muốn nghe Bộ trưởng trả lời.

“Có dư luận là có vị trí muốn vào đuợc phải mất hàng trăm triệu đồng trở lên, thực tế có hay không, nếu có thì Bộ trưởng sẽ làm gì để triệt tiêu?”, đại biểu An tiếp tục chất vấn.

Nội dung tiếp theo vị đại biểu này muốn biết là giải pháp mới trong cải cách tiền lương. “Tôi hỏi giải pháp mới chứ các giải pháp cũ thì không ăn thua gì”, đại biểu An nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết hiện nay Bộ Nội vụ đã và đang tiến hành xây dựng đề án cải cách chế độ công vụ, công chức. Tại đây có một số giải pháp lớn như cơ cấu công chức theo ngạch, xây dựng hệ thống chức danh, phân công phân cấp, thi tuyển công khai minh bạch, đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp phòng, xây dựng chính sách nhân tài. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tuớng, Bộ đang đang xây dựng quy định về phát hiện, trọng dụng, đãi ngộ và tiến cử nguời có tài năng trong hoạt động công vụ. Hình thành văn hóa từ chức trong lãnh đạo quản lý và công chức cùng việc cải cách tiền lương cũng là nội dung đuợc ông Bình điểm như các đầu việc lớn, song không có nhiều thông tin cụ thể.

Nhưng theo Bộ truởng thì “như vậy đã bao gồm cả các câu trả lời đại biểu An”.

Điều hành phiên chất vấn, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhắc, một số vấn đề Bộ truởng trả lời còn khái quát. Ví dụ đại biểu An có nêu vấn đề dư luận nêu việc cám ơn trong tuyển dụng đến hàng trăm triệu, Bộ truởng cho biết thêm chuyện này.

"Dư luận có nói muốn có một công việc phải tốn nhiều tiền lắm của, bản thân tôi khi về bên này cũng có dư luận thế này, vấn đề bức xúc nhưng chỉ ra thật khó, xin tiếp thu để khắc phục", ông Bình trả lời.

Về giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng, thu nhận, Bộ truởng trả lời thêm với việc nhắc lại một số vấn đề chung tại đề án như tập trung cho khâu tuyển dụng, công khai dân chủ, minh bạch, công tâm, khách quan...

Cũng liên quan đến chất lượng cán bộ, mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng nêu thực tế gần đây cơ quan chức năng phát hiện trên 200 cán bộ cơ sở thuê nguời thi hộ, học hộ. “Và tại nghị truờng, một đại biểu đã nhận định 30% cán bộ công chức làm được việc, 30% phải cầm tay chỉ việc, hơn 30% còn lại cầm tay chỉ việc vẫn không biết cách làm, trong khi tuyển dụng một đề thi cho cả trăm nguời. Bộ truởng có tính đến đề án đổi mới căn bản từ tuyển dụng đến bổ nhiệm, đề bạt trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh?”, đại biểu Tiến chất vấn.

Sẽ phối hợp với các ngành chức năng để hạn chế việc học giả, bằng thật, Bộ truởng “hứa”. Và ông cũng giải thích rằng, hiện nay chế độ tuyển dụng đã tiến bộ hơn, không phải chỉ có một đề thi chung cho cả trăm nguời như truớc 2003.

Về một số chất vấn liên quan đến cải cách tiền luơng, Bộ trưởng Bình cho biết hiện đang tập trung xây dựng tổng thể cải cách tiền lương, hướng chung của đề án là đảm bảo xây dựng lộ trình mức lương tối thiểu đạt nhu cầu tối thiểu sau đó mới chỉnh ngạch bậc cho phù hợp.

“Mức lương tối thiểu sẽ đuợc tính thế nào để đáp ứng đuợc nhu cầu tối thiểu?”, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng hỏi.

“Phải xin ý kiến Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương rồi mới có thể công bố lộ trình buớc đi của đề án”, ông Bình trả lời.