13:51 31/07/2017

Chỉ đạo làm rõ vụ MobiFone mua AVG

Hà Minh

7 nhóm nhiệm vụ 6 tháng cuối 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 12 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 12 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 12 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng bí thư nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban chỉ đạo đã nêu cao trách nhiệm, tích cực, khẩn trương, quan tâm, quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra. Các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ hơn, vào cuộc quyết liệt hơn, nhất là Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra, Kiểm toán, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Ban Nội chính Trung ương đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Vì vậy, hầu hết những nội dung quan trọng trong chương trình công tác của Ban Chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch với những kết quả nổi bật.

Như, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 10) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng.

Kết quả tiếp theo là tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; nhất là kiểm tra, kết luận các sai phạm và tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, Tỉnh ủy Bình Định, Tỉnh ủy Đồng Nai.

Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm...

Cũng trong 6 tháng đã thành lập 8 đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa phương. 

Tổng bí thư cũng biểu dương Đảng uỷ Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ đã tích cực, chủ động phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Cụ thể là đã hoàn thành xét xử sơ thẩm đối với 4 vụ/6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, với những mức án nghiêm khắc được áp dụng, có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, được dư luận đồng tình.

Kết thúc điều tra, điều tra bổ sung 8 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kết thúc việc giải quyết 2 vụ án, 3 vụ việc, 16 kiến nghị thuộc giai đoạn 2 các vụ án Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, Phạm Văn Cử, Dương Thanh Cường, Lâm Ngọc Khuân.

Theo Tổng bí thư, Ban Chỉ đạo thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017, tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu.

Một, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác này, nhất là ở địa phương, cơ sở.

Hai, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Khẩn trương thanh tra, kết luận rõ đúng, sai, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm tại 9 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm; dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG); việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

Ba, hoàn thành xét xử sơ thẩm 2/6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch. Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 10/12 vụ án, xử lý 4 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 4 vụ án, 1 vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; nhất là các vụ án thuộc giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á; giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm; giai đoạn 2 vụ án Vũ Quốc Hảo.

Bốn, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc nêu trong kết luận thanh tra dự án xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ; dự án xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol Dung Quất; đưa ra truy tố, xét xử một số vụ án khác thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Năm, hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa phương.

Sáu, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; nghiên cứu, đề xuất quy định thống nhất đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc về công tác phòng chống tham nhũng cho cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương.

Bảy, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng; nhất là việc “chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng”.