11:04 07/10/2009

Chỉ định nhà đầu tư công trình hầm đường bộ qua đèo Cả

Anh Quân

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng vừa ký quyết định chỉ định nhà đầu tư công trình hầm đường bộ qua đèo Cả

Quần thể núi Đá Bia - đèo Cả. Ảnh: Tuổi Trẻ Online.
Quần thể núi Đá Bia - đèo Cả. Ảnh: Tuổi Trẻ Online.
Ngày 6/10, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã ký quyết định về việc chỉ định nhà đầu tư công trình xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) và BT (xây dựng-chuyển giao).

Quyết định số 2886/QĐ-BGTVT này cho phép liên doanh do Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ là đại diện (gồm Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ, Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh Nam Trung bộ và Tây nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hải Thạch, Công ty trách nhiệm hữu hạn Á Châu), là nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT.

Bộ Giao thông Vận tải cũng giao nhà đầu tư, căn cứ đề xuất dự án được duyệt, tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định, làm cơ sở để đàm phán nội dung hợp đồng.

Trong giai đoạn 1, phần vốn huy động theo hình thức BT sẽ được sử dụng để xây dựng hoàn chỉnh hầm chính qua đèo Cả với quy mô 2 đường hầm, mỗi hầm 2 làn xe (lắp đặt hoàn hỉnh trang thiết bị…); phần đầu tư theo hình thức hợp đồng BT gồm xây dựng đường dẫn, cầu trên đường và hầm đèo Cổ Mã với quy mô 2 làn xe.

Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp cùng địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ xin cơ chế vốn và chỉ định nhà đầu tư trên thực hiện, để dự án hoàn thành đồng bộ, phục vụ công tác thu phí hoàn vốn công trình.

Giai đoạn 2 sẽ gồm các phần việc như mở rộng đường dẫn, cầu trên đường và hầm Cổ Mã thêm 2 làn xe nhằm đảm bảo tuyến đạt quy mô 4 làn xe.

Quyết định này cũng quy định phần giải phóng mặt bằng giao địa phương thực hiện theo quy định hiện hành và tiến hành ngay cho cả hai giai đoạn.

Kinh phí thực hiện sẽ được hạch toán vào vốn đầu tư dự án. Thời gian thực hiện từ quý 4/2009 đến quý 3/2010.