21:29 02/10/2015

Chi gần 115 nghìn tỷ đồng trả nợ và viện trợ

Minh Anh

Khoản chi trả nợ và viện trợ trong 9 tháng đạt 114,79 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2014

Bội chi ngân sách nhà nước gần 141 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng.<br>
Bội chi ngân sách nhà nước gần 141 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng.<br>
Số liệu được Bộ Tài chính công bố cho thấy, tổng thu ngân sách tháng 9 ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng nâng tổng số thu 9 tháng lên mức 683 nghìn tỷ đồng - bằng 75% dự toán và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.
 
Thu ngân sách tăng đáng kể là nhờ khoản thu nội địa tháng 9 ước đạt 42,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 9 tháng đạt 504,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79% dự toán và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 2/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, thu nội địa tăng khá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh làm hao hụt đáng kể khoản thu từ dầu thô.

Cụ thể, thu từ dầu thô trong tháng 9 chỉ đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số thu 9 tháng lên mức 51,78 nghìn tỷ đồng - giảm đến 34,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ nhích nhẹ 0,4%, đạt mức 14 nghìn tỷ đồng trong tháng 9 và ước đạt 187,4 nghìn tỷ đồng tính từ đầu năm đến nay.

Về chi ngân sách, trong tháng 9, với tổng chi ước đạt 88,85 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 823,97 nghìn tỷ đồng, bằng 71,8% dự toán và tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2014.

Đáng chú ý là khoản chi trả nợ và viện trợ trong tháng 9 ước 10,2 nghìn tỷ đồng, nâng tổng mức chi 9 tháng đạt 114,79 nghìn tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán, tăng đến 12,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, chi đầu tư phát triển tháng 9 ước 14,57 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 9 tháng đạt 127,28 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán và tăng 7,4% cùng kỳ năm 2014.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính tháng 9 ước 63,2 nghìn tỷ đồng, nâng tổng mức chi 9 tháng đạt 574,89 nghìn tỷ đồng, bằng 75% dự toán và tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2014.

Như vậy, đến nay, bội chi ngân sách nhà nước đã ở mức 140,97 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 62,4% dự toán năm.

Cũng tại buổi họp báo chiều 2/10, ông Đào Xuân Tuế, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết ngân sách nhà nước đã phải vay 30.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Nhà nước.

“Khoản vay ngắn hạn này được sử dụng cho các khoản chi theo dự toán năm và sẽ được ngành tài chính hoàn trả lại phía Ngân hàng Nhà nước ngay trong năm nay. Việc vay này chỉ là nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước”, ông Tuế cho biết.