15:32 11/04/2014

Chiêu “né” thuế tại Phở 24 và Y khoa Hoàn Mỹ

Duy Anh

Cục Thuế Tp.HCM chỉ đạo thanh tra việc chuyển nhượng vốn của hai doanh nghiệp là Phở 24 và Y khoa Hoàn Mỹ

Một cửa tiệm phở 24.<br>
Một cửa tiệm phở 24.<br>
Cục Thuế Tp.HCM cho biết, quý 1/2014, Cục đã chỉ đạo Phòng Thanh tra 1 thanh tra việc chuyển nhượng vốn của hai doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phở 24 và Công ty Cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ.

Cơ quan thuế cho biết, Y khoa Hoàn Mỹ đã sử dụng chiêu thức thành lập nhiều công ty, nhiều chi nhánh, thay đổi nhiều địa điểm kinh doanh, khiến cho việc chuyển nhượng diễn ra lòng vòng, làm khó cơ quan quản lý.

Theo đó, công ty này có ít nhất 3 lần chuyển địa điểm, 4 lần thành lập chi nhánh và 7 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ cũng thay đổi từ 118 tỷ đồng lên 155 tỷ đồng.

Y khoa Hoàn Mỹ đã kê khai việc chuyển nhượng vốn của công ty theo quy định. Tuy nhiên, có một số cổ đông của công ty đã kê khai không đầy đủ thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng trong năm 2011 nên Cục Thuế đã ra quyết định truy thu và phạt thuế thu nhập đối với cổ đông này với tổng số thuế truy thu và phạt là hơn 166,24 tỷ đồng.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phở 24, trong tháng 9/2008, công ty này có 6 cá nhân chuyển nhượng vốn, có phát sinh chênh lệch lớn giữa giá chuyển nhượng và giá vốn, tức là, có phát sinh thu nhập nhưng không kê khai với cơ quan thuế và chưa kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cục Thuế Tp.HCM đã ra quyết định truy thu thuế thu nhập cá nhân đối với các cổ đông này là hơn 16,1 tỷ đồng.