20:29 07/08/2014

Chính phủ bảo lãnh khoản vay 150 triệu USD tại LienVietPostBank

Thanh Hà

Chính phủ vừa phát hành thư bảo lãnh cho khoản vay trị giá hơn 157 triệu USD tại LienVietPostBank

Tháng 5/2013, LienVietPostBank đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ trị giá 
51,5 triệu USD cho Công ty Điện Việt Lào thực hiện dự án Xekaman 3 tại 
tỉnh Sekong, Lào.
Tháng 5/2013, LienVietPostBank đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ trị giá 51,5 triệu USD cho Công ty Điện Việt Lào thực hiện dự án Xekaman 3 tại tỉnh Sekong, Lào.
Sau khi hợp đồng tín dụng tài trợ cho dự án Xekaman 1 tại Lào được ký kết giữa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Công ty Cổ phần Điện Việt Lào (thuộc Tổng công ty Sông Đà), ngày 5/8/2014, Chính phủ đã phát hành thư bảo lãnh cho khoản vay liên quan trị giá hơn 157 triệu USD.

Theo đó, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính bảo lãnh tổng giá trị nợ gốc (bao gồm cả lãi nhập gốc trong thời gian 24 tháng kể từ lần rút vốn đầu tiên) là 157,06 triệu USD và lãi phát sinh trên nợ gốc.

Thư bảo lãnh có hiệu lực từ ngày rút vốn đầu tiên của khoản vay cho đến khi Công ty Điện Việt Lào hoặc Bộ Tài chính hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán được bảo lãnh theo các điều kiện được ghi trong hợp đồng. Khi đến hạn trả nợ, trường hợp công ty này không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của khoản vay được bảo lãnh, Bộ Tài chính sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để thanh toán cho LienVietPostBank theo đúng quy định của pháp luật.

Khoản bảo lãnh này giúp Điện Việt Lào tiếp cận được nguồn tín dụng từ LienVietPostBank và đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với Chính phủ Lào.

Xekaman 1 là dự án thủy điện có quy mô lớn nhất do Công ty Cổ phần Điện Việt Lào làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 487,17 triệu USD. Đây là dự án thủy điện nằm trong Hiệp định hợp tác năng lượng giữa hai chính phủ Việt Nam - Lào.

Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị LienVietPostBank, cho biết, dự án thủy điện Xekaman 1 là một trong những hợp đồng tài trợ tín dụng lớn và quan trọng nhất của ngân hàng này từ trước đến nay.

Trước đó, vào tháng 5/2013, LienVietPostBank đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ trị giá 51,5 triệu USD cho Công ty Điện Việt Lào thực hiện dự án Xekaman 3 tại tỉnh Sekong, Lào.