08:46 04/03/2016

Chính phủ chỉ đạo tăng tín dụng “ở mức hợp lý”

Bảo Quyên

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành bám sát tình hình thực tiễn để có những quyết sách đúng đắn trong quản lý và điều hành kinh tế

Cùng với việc bơm thêm vốn cho nền kinh tế, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải xử lý tốt các khoản nợ xấu.<br>
Cùng với việc bơm thêm vốn cho nền kinh tế, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải xử lý tốt các khoản nợ xấu.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2/2016 của Chính phủ, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của mình, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chỉ đạo tăng trưởng dư nợ tín dụng hợp lý gắn với triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; triển khai đồng bộ, nhất quán các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, nhất là Luật đầu tư năm 2014, Luật doanh nghiệp năm 2014.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến giá dầu thô thế giới, đánh giá tác động của các Hiệp định thương mại tự do để chủ động đề xuất giải pháp cân đối nguồn thu ngân sách nhà nước; quyết tâm thu đạt và vượt dự toán ngân sách nhà nước; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; chủ động đề xuất phương án khai thác dầu thô phù hợp trong điều kiện giá dầu thô giảm sâu; triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phát triển rừng và bảo vệ rừng, ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng do hạn hán, nắng nóng.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình giao thông trọng điểm, cấp bách. Tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, đẩy mạnh kiểm tra điều kiện an toàn của các phương tiện vận tải; phối hợp với các địa phương tiếp tục kiểm soát tải trọng xe cơ giới.  

Ngoài ra, một số bộ, ngành khác cũng được yêu cầu phải rốt ráo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các kế hoạch đã đề ra, đặc biệt phải phối hợp quyết liệt chống hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra trên diện rộng tại miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long.