14:17 24/12/2015

Tín dụng vượt chỉ tiêu, nợ xấu tiếp tục giảm

Minh Đức

Tăng trưởng tín dụng vượt xa chỉ tiêu ban đầu, nợ xấu tiếp tục giảm xuống dưới mốc 3%

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ quý 1/2015, hệ thống không còn tồn tại hai 
số liệu nợ xấu (số liệu theo báo cáo của tổ chức tín dụng và số liệu 
theo kết quả giám sát của Ngân hàng Nhà nước).
Theo Ngân hàng Nhà nước, từ quý 1/2015, hệ thống không còn tồn tại hai số liệu nợ xấu (số liệu theo báo cáo của tổ chức tín dụng và số liệu theo kết quả giám sát của Ngân hàng Nhà nước).
Sáng 24/12, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo về kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2015 và một số định hướng cho năm 2016.

Thông tin đưa ra tại họp báo cho biết, tính đến 21/12/2015, tín dụng đã tăng 17,17% so với đầu năm, cao hơn mức tăng cùng kỳ các năm 2011-2014 (bình quân khoảng 12,6%), và cao hơn chỉ tiêu dự kiến khoảng 13-15% đưa ra đầu năm nay.

Với diễn biến trên, Ngân hàng Nhà nước ước tính tăng trưởng tín dụng cả năm nay có thể đạt khoảng 18%.

Theo cơ quan điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng năm nay tăng cao hơn và đã hỗ trợ cho việc đạt tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu của cả năm 2015, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với sức hấp thụ vốn của nền kinh tế, đi đôi với an toàn và chất lượng tín dụng.

Cụ thể, báo cáo cho biết, kể từ sau tháng 9/2015 (hạn cuối buộc các tổ chức tín dụng phải bán lại nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam - VAMC, gắn với mục tiêu giảm nợ xấu xuống dưới 3%), nợ xấu của hệ thống tiếp tục giảm trong tháng 10 và 11/2015.

Tháng 9/2015, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ở mức 2,93%, tháng 10 còn 2,91% và đến 30/11/2015 giảm còn 2,72%.

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ quý 1/2015, hệ thống không còn tồn tại hai số liệu nợ xấu (số liệu theo báo cáo của tổ chức tín dụng và số liệu theo kết quả giám sát của Ngân hàng Nhà nước), và nợ xấu đã được minh bạch hơn.