18:46 25/07/2015

Chính phủ đồng ý bán vốn Nhà nước tại hai tổng công ty

Bảo Quyên

Đây là hai tổng công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo Quyết định 37/2014 của Thủ tướng về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước thì hai tổng công ty nêu trên không thuộc diện Nhà nước phải nắm giữ vốn. <br>
Theo Quyết định 37/2014 của Thủ tướng về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước thì hai tổng công ty nêu trên không thuộc diện Nhà nước phải nắm giữ vốn. <br>
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý với đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán vốn Nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần Đường sông miền Nam và Tổng công ty Cơ điện Xây dựng.

Tổng công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam là doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải, trong khi Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - Công ty Cổ phần là doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hai đơn vị này đã được cổ phần hóa theo quyết định trước đó của Thủ tướng.

Hiện nay vốn Nhà nước tại hai tổng công ty này tương ứng là 66,58% vốn điều lệ và 29% vốn điều lệ. Hai tổng công ty đều đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về SCIC.

Theo Quyết định 37/2014 của Thủ tướng về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước thì hai tổng công ty nêu trên không thuộc diện Nhà nước phải nắm giữ vốn.

Giữa tháng 6 vừa qua, Chính phủ cũng đã đồng ý cho một số doanh nghiệp đầu tiên được bán theo lô tại các công ty con để thoái vốn Nhà nước, gồm Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam, Tổng công ty Công trình giao thông 5 (Cienco 5), Tổng công ty Công trình giao thông 6 (Cienco 6).

Mục tiêu là bán nhà đầu tư có năng lực, có cam kết đầu tư lâu dài để phát triển doanh nghiệp.