23:00 02/12/2013

Chính phủ: “Nền kinh tế đã bắt đầu khởi sắc”

Từ Nguyên

CPI thấp nhất trong 10 năm qua, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng dần,... là những tín hiệu tích cực trong 11 tháng qua

Phiên họp tháng 11/2013 của Chính phủ ngày 2/12 đã tập trung đánh giá kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng của năm 2013 với nhiều tín hiệu lạc quan.<br>
Phiên họp tháng 11/2013 của Chính phủ ngày 2/12 đã tập trung đánh giá kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng của năm 2013 với nhiều tín hiệu lạc quan.<br>
Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ đã thống nhất và nhìn nhận bức tranh chung của nền kinh tế đã bắt đầu khởi sắc.

Truyền đạt thông tin phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2013, tại buổi họp báo chiều 2/12, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm có dấu hiệu khả quan hơn, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiềm chế, chỉ số như CPI, trong tháng 11 tăng 0,34% và 11 tháng tăng 5,5%, là mức thấp trong 10 năm qua. Dự báo CPI năm 2013 có khả năng thấp hơn năm 2012 (6,81%).

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, mặt bằng lãi suất huy động giảm được 2 - 3%, lãi suất cho vay giảm 3 - 5%/năm so với đầu năm và được duy trì ổn định trong những tháng gần đây. Đặc biệt, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh đã được vay với mức lãi suất 6,5 - 7%/năm. Lãi suất của các khoản vay cũ cũng đã giảm.

Dư nợ tín dụng đến 20/11 ước tăng 7,21% so với tháng 12/2012 (cùng kỳ tăng 3,5%). Thanh khoản của các tổ chức tín dụng được cải thiện, hoạt động lành mạnh hơn.

Kim ngạch xuất khẩu 11, thu hút vốn FDI cũng như thu ngân sách trong tháng 11 đều có bước tiến so với các tháng trước đó.

Đáng chú ý, tình hình phát triển doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới 11 tháng ước tăng 9,5% và có khoảng 12,7 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại cũng tăng dần qua từng tháng.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2013 khoảng 9,3 nghìn, 7 tháng khoảng 10 nghìn, 8 tháng khoảng 10,7 nghìn, 9 tháng khoảng 11,3 nghìn, 10 tháng khoảng 11,75 nghìn và 11 tháng khoảng 12,7 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, đó là tín hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Chính phủ, những đánh giá trên cho chúng ta sự động viên và chỉ là bước đầu bởi vì tình hình còn khó khăn, lạm phát còn tiềm ẩn, nợ (nhất là nợ xấu) xử lý chưa tốt, chưa đúng theo kế hoạch đề ra. Dư nợ tín dụng vẫn còn tăng chậm và đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, thể hiện qua con số doanh nghiệp ngừng hoạt động 11 tháng tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới cũng giảm 15,4%.

Cùng với đó, một số tồn tại về mặt xã hội như tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội vẫn chưa có giải pháp kiềm chế tích cực…

Về kế hoạch năm 2014, Bộ trưởng Nên cho biết đã có từng công việc cụ thể. Lần này Chính phủ họp bàn và thống nhất, trước mắt là công việc tổng kết của Chính phủ và các bộ, ngành, trừ những ngành đặc thù, sẽ làm trực tuyến, thay vì họp tập trung như trước đây để tiết kiệm chi phí.