09:57 02/06/2010

Chính phủ "xén" 258 thủ tục hành chính

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên trên phạm vi toàn quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên trên phạm vi toàn quốc.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên trên phạm vi toàn quốc.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên trên phạm vi toàn quốc.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tính đến nay, đề án cải cách thủ tục hành chính (đề án 30) đã kết thúc giai đoạn thống kê thủ tục hành chính, với hơn 5.700 thủ tục hành chính được thống kê trên phạm vi cả nước.

Sau khi kết thúc giai đoạn một, tổ công tác đề án 30 của Chính phủ cùng hàng chục luật sư, chuyên gia đã chọn ra 259 thủ tục hành chính ưu tiên để rà soát trước và trình Thủ tướng xem xét.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, sau khi tổ công tác trình Thủ tướng 259 thủ tục nói trên và xin ý kiến thì đều nhận được sự nhất trí cao của Thủ tướng và các thành viên Chính phủ.

Trên tinh thần thống nhất cao, ngày 31/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị quyết về việc đơn giản hóa 258 thủ tục (it hơn 1 thủ tục so với đề xuất), mở đầu cho việc đơn giản hóa đối với hơn 5.000 thủ tục còn lại.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, những thủ tục hành chính ưu tiên trên đều thuộc những lĩnh vực liên quan nhiều nhất đến người dân và doanh nghiệp như thuế, hải quan, công chứng, khám chữa bệnh, xây dựng…

Để triển khai nghị quyết trên, trong thời gian tới cần phải sửa đổi 4 pháp lệnh, 13 luật, 40 nghị định, 60 thông tư...

Người dân, doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp ý kiến cho quá trình tiếp theo của đề án tại địa chỉ: www.thutuchanhchinh.vn