00:40 25/03/2017

Chính phủ yêu cầu giám sát chặt hoạt động của TKV

Nguyên Hà

Phó thủ tướng đã kết luận sản xuất kinh doanh năm 2015 của TKV giảm sút nhiều, một số dự án đầu tư kém hiệu quả, chưa thu hồi vốn đầu tư

Phó thủ tướng yêu cầu đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân, thực trạng tình hình của TKV và 
những giải pháp cơ bản nhất về quan điểm, định hướng tái cơ cấu; kiến 
nghị, đề xuất.
Phó thủ tướng yêu cầu đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân, thực trạng tình hình của TKV và những giải pháp cơ bản nhất về quan điểm, định hướng tái cơ cấu; kiến nghị, đề xuất.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, sau cuộc làm việc mới đây với doanh nghiệp này, Phó thủ tướng đã kết luận “sản xuất kinh doanh năm 2015 của TKV giảm sút nhiều, một số dự án đầu tư kém hiệu quả, chưa thu hồi vốn đầu tư”.

Trong khi đó, ngành than có vị trí quan trọng đối với đất nước và tỉnh Quảng Ninh, việc xây dựng TKV và Tổng công ty Đông Bắc phát triển bền vững trong điều kiện thị trường, cạnh tranh sẽ góp phần vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đối với TKV của Bộ Tài chính, Phó thủ tướng yêu cầu TKV tiếp thu, xây dựng báo cáo tổng thể, đầy đủ và hoàn chỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, dòng tiền, cơ chế quản lý tập đoàn và các công ty con, quản trị; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2016; đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân, thực trạng tình hình của TKV và những giải pháp cơ bản nhất về quan điểm, định hướng tái cơ cấu; kiến nghị, đề xuất.

Báo cáo hoàn thành và gửi Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trước ngày 25/3/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Phó thủ tướng giao các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường giám sát hoạt động của TKV; nghiên cứu, xử lý kịp thời các kiến nghị của TKV và Tổng công ty Đông Bắc.

Về hiệp thương giá bán than cho sản xuất điện và phân bón, Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, phân tích kỹ các yếu tố chi phí đầu vào của sản xuất, tiêu thụ than để xác định giá hiệp thương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3 tới.

Báo cáo của thanh tra Bộ Tài chính công bố mới đây cho thấy, tình hình tài chính của TKV năm 2015 khá bết bát, trong đó đáng chú ý là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 478 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả lên tới 100.343 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 37.609 tỷ đồng, nợ dài hạn lên tới 62.734 tỷ đồng.

Trong khi đó, sau gần 10 năm đầu tư vào 2 dự án bauxite và alumin tại Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư hơn 32.000 tỷ đồng, thì TKV đã lỗ gần 3.700 tỷ.