08:18 22/03/2017

Sau thanh tra, lộ thêm nhiều vấn đề ở TKV

Bạch Dương

Những vấn đề sau thanh tra được Thanh tra Bộ Tài chính đề nghị TKV nhanh chóng khắc phục và có báo cáo lại cho Bộ Tài chính

Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục chỉ ra các vấn đề của công ty mẹ - tập đoàn và các công ty con tại nhiều dự án.
Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục chỉ ra các vấn đề của công ty mẹ - tập đoàn và các công ty con tại nhiều dự án.
Báo cáo kết quả thanh tra Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2015 phát hiện thêm nhiều vấn đề ở công ty mẹ và đơn vị thành viên.

Theo đó, Đoàn thanh tra đã kiểm tra tình hình kinh doanh của công ty mẹ tập đoàn và 5 công ty thành viên gồm Tổng công ty Hoá chất mỏ, Tổng công ty Khoáng sản TKV, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc…

Hạch toán thiếu, không đúng

Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục chỉ ra các vấn đề của công ty mẹ - tập đoàn và các công ty con tại nhiều dự án.

Cụ thể, Công ty mẹ - tập đoàn và các công ty con khi kiểm tra còn phát hiện nghiệm thu thanh toán không đúng với thực tế thi công là 7,83 tỷ đồng. Trong đó, lớn nhất là Tổng công ty Khoáng sản TKV nghiệm thu thanh toán chưa giảm trừ thu hồi giá trị khối lượng phá đá, vận chuyển bằng ôtô tự đổ đá là 6,9 tỷ đồng.

Theo Thanh tra, có 2/6 doanh nghiệp hạch toán không đúng doanh thu và thu nhập khác với số tiền trên 8 tỷ đồng. Công ty mẹ tập đoàn hạch toán thiếu doanh thu và thu nhập khác lên tới 8,48 tỷ đồng. Tổng công ty mỏ Việt Bắc TKV hạch toán tăng không đúng thu nhập khác là 450 triệu đồng.

Đặc biệt, công ty mẹ tập đoàn còn hạch toán tăng không đúng chi phí năm 2015 gần 4,2 tỷ đồng. Đây là khoản hạch toán chi phí lãi vay phải trả cho Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (NIB).

Công ty Kho vận Đá Bạc - TKV hạch toán chi phí tăng không đúng là 1,56 tỷ đồng. Tổng công ty Khoáng sản TKV thì hạch toán thiếu chi phí năm 2015 lên tới 3 tỷ đồng. Tổng công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ - Vinacomin hạch toán tăng không đúng chi phí năm 2015 do phân bổ không đúng giá vốn hàng xuất bán số tiền 1,9 tỷ đồng.

Qua kết luận thanh tra còn cho thấy, 5/6 doanh nghiệp được thanh tra hạch toán thiếu lợi nhuận thực hiện năm 2015 với số tiền 10,9 tỷ đồng. Công ty mẹ tập đoàn hạch toán thiếu lợi nhuận là 12,66 tỷ đồng. Nguyên nhân do hạch toán thiếu doanh thu và thu nhập khác. Tổng công ty Hoá chất mỏ - Vinacomin hạch toán thiếu 1,9 tỷ đồng, Tổng công Khoáng sản TKV hạch toán không đúng hơn 3 tỷ đồng.

6/6 doanh nghiệp được thanh tra kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp là 25,3 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là công ty mẹ tập đoàn với 23,6 tỷ. Công ty Kho vận Đá bạc TKV cũng kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng năm 2015 không đúng 13,47 tỷ đồng.

Có 2/6 doanh nghiệp được thanh tra là Tổng công ty Khoáng sản Việt Bắc, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên với số tiền 1,64 tỷ đồng.

Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV kê khai nộp thiếu phí bảo vệ môi trường là 608 triệu đồng. Tổng công ty Khoáng sản TKV kê khai và nộp thiếu thuế nhà thầu là 255 triệu đồng, chưa trả ngân sách nhà nước 1,7 tỷ. Công ty than Uông Bí chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 29 tỷ đồng.

Kiến nghị rút kinh nghiệm và rà soát đầu tư

Căn cứ vào kết quả thanh tra nêu trên, Bộ Tài chính kiến nghị Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam chỉ đạo các đơn vị rà soát đầu tư tài chính dài hạn, tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính, bảo đảm an toàn vốn và đạt hiệu quả.

Đồng thời, Ban lãnh đạo TKV phải chỉ đạo các đơn vị đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả, thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá khả năng thu hồi nợ, không để phát sinh nợ quá hạn. Có biện pháp thu hồi khoản nợ quá hạn tại thời điểm 31/12/2015 là 380 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính đề nghị tập đoàn xem xét, đánh giá các dự án đầu tư đang triển khai, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, thực hiện kiểm tra, rà soát và chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, bảo đảm chấp hành đúng pháp luật, trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng trong việc phê duyệt dự án đầu tư, thanh quyết toán các hạng mục công trình đã hoàn thành theo quy định.

Thanh tra cũng yêu cầu thực hiện giảm trừ số tiền quyết toán 7,8 tỷ đồng, rút kinh nghiệm trong quá trình lập, thẩm định phê duyệt dự toán công trình chưa đúng dự toán và đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật; Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 43,04 tỷ đồng; Chỉ đạo Công ty Than Uông Bí làm việc với Công ty PT. Vietmindo Energitama yêu cầu chia sẻ khoản chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo tỷ lệ được hưởng của các bên trong hợp đồng...