08:30 15/03/2018

Chính phủ yêu cầu rà soát lại các quy định về thuế

Song Hà

Rà soát các quy định về thuế để bảo đảm thực hiện các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Thủ tướng đánh giá chính sách thuế thay đổi quá nhanh và quá nhiều, dẫn đến nhiều hệ lụy cho người dân và doanh nghiệp.
Thủ tướng đánh giá chính sách thuế thay đổi quá nhanh và quá nhiều, dẫn đến nhiều hệ lụy cho người dân và doanh nghiệp.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế rà soát các quy định pháp luật về thuế, bảo đảm thực hiện các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo truyền đạt của Văn phòng Chính phủ, ngoài nội dung trên, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế kịp thời cung cấp các thông tin, tài liệu về người nộp thuế cho Kiểm toán nhà nước khi có yêu cầu.

Đồng thời rà soát các quy định của pháp luật về thuế và pháp luật khác có liên quan để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cơ quan thuế với Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước khác trong quản lý thuế, bảo đảm thực hiện các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời nâng cao sự tuân thủ pháp luật của người nộp thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị của ngành thuế đầu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ngành thuế vẫn tồn tại khá nhiều bất cập về thể chế, cải cách hành chính….

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá chính sách thuế thay đổi quá nhanh và quá nhiều, dẫn đến nhiều hệ lụy cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định, trong thiết kế, ban hành, chính sách thuế hiện vẫn tư duy theo quan điểm có lợi cho cơ quan quản lý Nhà nước mà chưa hướng đến bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế.

Cùng với đó là chậm nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, lúng túng trong hoạch định chính sách để quản lý và khai thác các nguồn thu. Cơ chế kiểm soát hóa đơn còn nhiều kẽ hở, nên để xảy ra tình trạng doanh nghiệp trốn thuế hay tăng chi phí đầu vào, chuyển giá, trốn thuế.