18:09 17/04/2009

Chính thức công bố gói kích cầu khu vực nông nghiệp, nông thôn

Thu Thủy

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay để kích cầu khu vực nông nghiệp, nông thôn

Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ lãi suất 4% với mức vay tối đa 100% giá trị hàng hóa nhưng không quá 7 triệu đồng/ha đối với vật tư sản xuất nông nghiệp.
Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ lãi suất 4% với mức vay tối đa 100% giá trị hàng hóa nhưng không quá 7 triệu đồng/ha đối với vật tư sản xuất nông nghiệp.
Ngày 17/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 497/QĐ - TTg về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở nông thôn.

Theo đó, đối với nhóm sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất và chế biến nông nghiệp, mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa (riêng đối với máy vi tính, mức tiền vay tối đa không quá 5 triệu đồng/chiếc) và được hỗ trợ 100% lãi suất vay.

Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ lãi suất 4% với mức vay tối đa 100% giá trị hàng hóa nhưng không quá 7 triệu đồng/ha đối với vật tư sản xuất nông nghiệp, không quá 50 triệu đồng đối với vật liệu làm nhà ở nông thôn.

Được biết, những hàng hóa thuộc nhóm được hỗ trợ phải là sản phẩm được sản xuất trong nước (*) và phải được đăng ký, niêm yết giá bán và có nhãn hàng hóa theo quy định.

Để được vay vốn và hỗ trợ lãi suất, các tổ chức, cá nhân vay phải có địa chỉ cư trú hợp pháp và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là người trực tiếp sản xuất (không phải mua về để bán lại); có hợp đồng vay vốn với ngân hàng thương mại theo quy định.

Các ngân hàng thương mại cho vay theo cơ chế tín dụng thông thường, thực hiện giảm trừ số tiền lãi được hỗ trợ vào số tiền lãi phải trả cho các tổ chức, cá nhân vay khi đến hạn thu lãi vay. Không được từ chối hỗ trợ lãi suất, nếu khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

Các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết, giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2009 đến ngày 31/12/2009 của các tổ chức, cá nhân đối với các sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp và máy vi tính thì thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng.

Thời hạn vay đối với các sản phẩm vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng các loại để làm nhà ở là 12 tháng.

Đối với các khoản vay đã được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2009 và Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ không thuộc phạm vi áp dụng của Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

* Hàng hóa sản xuất trong nước được hỗ trợ lãi suất gồm:

- Sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất và chế biến nông nghiệp gồm: các loại động cơ đốt trong (động cơ nhỏ dưới 30 CV, động cơ thủy dưới 80 CV); máy gặt đập liên hợp; máy kéo, máy cày, máy xới, máy làm đất; máy gặt, tuốt lúa, sấy nông sản, xát lúa gạo, bơm nước, phát điện, máy vò chè, tẽ ngô, gieo hạt; máy sục khí ôxy nuôi thủy sản, các loại ghe xuồng có gắn động cơ; máy cắt cỏ, băm cỏ, máy nghiền, trộn, đóng viên, đóng bánh thức ăn cho gia súc, gia cầm, máy vắt sữa, máy ấp, nở gia cầm; xe tải nhẹ, máy vi tính để bàn.

- Vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp gồm: phân bón hóa học các loại; thuốc bảo vệ thực vật.

- Các loại vật liệu xây dựng chủ yếu để làm nhà ở khu vực nông thôn.