10:11 30/10/2014

Chính thức lập ban chỉ đạo cổ phần hóa MobiFone

Thủy Diệu

Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa MobiFone

<font size="2" face="Arial, Verdana">Một phòng giao dịch của MobiFone.</font><span style="font-family: Arial, Verdana; font-size: small;"></span>
<font size="2" face="Arial, Verdana">Một phòng giao dịch của MobiFone.</font><span style="font-family: Arial, Verdana; font-size: small;"></span>
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định 1554 thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động (MobiFone).

Theo đó, ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, làm trưởng ban chỉ đạo; Phó trưởng ban chỉ đạo là ông Lê Nam Thắng - thứ trưởng.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa MobiFone gồm 9 thành viên. Ngoài một số lãnh đạo bộ, lãnh đạo cục, vụ của bộ chủ quản Thông tin và Truyền thông, còn có đại diện Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp; và duy nhất một đại diện của MobiFone là ông Lê Nam Trà, Tổng giám đốc.

Ông Mai Văn Bình, Chủ tịch MobiFone đương nhiệm không có tên trong danh sách trên. Được biết, trong năm nay ông Bình sẽ nghỉ hưu theo chế độ lao động.

Theo quyết định trên, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động theo quy định của pháp luật.