16:11 08/12/2013

Chủ tịch nước ký lệnh công bố Hiến pháp

Nguyễn Lê

Theo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp (sửa đổi) thì Hiến pháp có hiệu lực từ ngày 1/1/2014

Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Hiến pháp - Ảnh: VOV.
Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Hiến pháp - Ảnh: VOV.
Sáng 8/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp, theo tin từ TTXVN.

Trước đó, vào ngày 2/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng đã ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 28/11/2013.

Theo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp (sửa đổi) thì Hiến pháp có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 và được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua. 

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội thứ sáu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, việc thông qua Hiến pháp với số phiếu tán thành gần như tuyệt đối là thành công nổi bật của kỳ họp. Theo Tổng bí thư, Hiến pháp đọc thoáng qua thì thấy bình thường, nhưng nghiên cứu kỹ thì thấy rất sâu xa. Có những điều tưởng như là không sửa nhưng thực ra là sửa rất quan trọng. Ví dụ như điều 4 đã nói rõ hơn rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động, của cả dân tộc Việt Nam.

“Điều rất mới là đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”, Tổng bí thư nêu rõ.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã nhấn mạnh Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) thể hiện niềm tin, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân với Đảng. Đây là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.