14:47 06/01/2020

"Chưa có bất cứ lãnh đạo nào yêu cầu sửa số liệu thống kê"

Nguyên Vũ

"Chưa bao giờ hay bất cứ đồng chí lãnh đạo nào yêu cầu Tổng cục Thống kê phải sửa số liệu này, số liệu khác trong quá trình thống kê kinh tế - xã hội đất nước", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Tổng cục Thống kê - Ảnh: VGP
Thủ tướng phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Tổng cục Thống kê - Ảnh: VGP

"Chưa bao giờ hay bất cứ đồng chí lãnh đạo nào yêu cầu Tổng cục Thống kê phải sửa số liệu này, số liệu khác trong quá trình thống kê kinh tế - xã hội đất nước", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, sáng 6/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Tổng cục Thống kê.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định số liệu thống kê là khách quan, chặt chẽ, đúng pháp luật, "chưa bao giờ hay bất cứ đồng chí lãnh đạo nào yêu cầu Tổng cục Thống kê phải sửa số liệu này, số liệu khác trong quá trình thống kê kinh tế - xã hội đất nước".

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, thành tựu phát triển đất nước trong năm 2019 có sự đóng góp của ngành thống kê. Ngành thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá lại quy mô GDP, bảo đảm theo thông lệ quốc tế, có cơ sở khoa học. Đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế như IMF, UNDP để tính toán, đưa ra số liệu chính xác, kịp thời.

Việc tính lại làm căn cứ để hoạch định chiến lược 10 năm, kế hoạch phát triển 5 năm tới. "Không vì bệnh thành tích của nhiệm kỳ này mà chúng ta tính quy mô GDP mới", Thủ tướng khẳng định.

Về định hướng năm 2020, Thủ tướng nhấn mạnh ngành thống kê cần làm tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành. Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Yêu cầu từ lãnh đạo Chính phủ là tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đặc biệt công tác phân tích, dự báo. "Chúng tôi muốn ngày càng nhiều hơn các báo cáo chuyên đề thông tin, tư liệu tình hình quốc tế, trong nước, phục vụ kịp thời, hiệu quả hơn công tác chỉ đạo", Thủ tướng nói.

Nhiệm vụ tiếp theo được Thủ tướng yêu cầu là cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam và các đề án lớn của ngành, nhất là đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Tiếp tục tổng hợp, công bố việc điều chỉnh quy mô GDP năm 2018, 2019, 2020 và số liệu GDP các địa phương, xây dựng bộ số liệu đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Nhắc lại vai trò của số liệu thống kê, Thủ tướng nêu rõ, nếu không có hệ thống số liệu chính xác thì  định hình chính sách sẽ sai. Phải đổi mới hơn nữa công tác phương pháp, chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trong đó tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung nghiên cứu phương pháp thống kê mới, hiện đại nhằm giảm thiểu "vùng trống thông tin", nhất là những thông tin rất quan trọng như năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, các khu vực kinh tế chưa được quan sát, các chỉ tiêu giám sát, đánh giá quá trình cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý việc tăng cường kết nối và khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu thống kê, dữ liệu hành chính, đặc biệt từ các ngành như thuế, hải quan, tài chính, ngân hàng, tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu kinh tế xã hội thông qua trục liên thông quốc tế, hệ thống thông tin quốc gia. Thực hiện tốt các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực thống kê, trong đó hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN.

Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cần có một chương trình thu hút nhân tài cho ngành thống kê Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu.