11:58 20/04/2019

CIC sẽ giảm giá 10% các sản phẩm thông tin tín dụng

Đào Hưng

Kể từ ngày 1/5, các sản phẩm thông tin tín dụng sẽ có mức giảm 10% so với mức giá hiện hành

Năm 2018, CIC đã có 2 lần giảm giá sản phẩm.
Năm 2018, CIC đã có 2 lần giảm giá sản phẩm.

Ngày 17/4 vừa qua, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã ban hành quyết định số 105/QĐ-TTTD về việc giảm giá các sản phẩm thông tin tín dụng.

Theo quyết định này thì từ 1/5, các sản phẩm thông tin tín dụng sẽ có mức giảm 10% so với mức giá hiện hành.

Ngoài ra, so với mức giá sản phẩm tương ứng cung cấp cho tổ chức tín dụng, Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô được giảm thêm 20%, Ngân hàng Chính sách xã hội giảm thêm 50%.

Riêng tổ chức tự nguyện có chia sẻ thông tin tín dụng được áp dụng mức giá sản phẩm quy định tại Phụ lục 1 của quyết định này.

Vào năm ngoái, cơ quan này cũng đã có 2 lần giảm giá dịch vụ. Trong đó, giảm 12% giá toàn bộ sản phẩm do CIC thiết kế vào ngày 15/1/2018 và giảm 20% so với mức giá quy định tại các hợp đồng đã ký vào ngày 1/9/2018.

Bằng cách đổi mới phương thức cung cấp thông tin trên nền tảng công nghệ mới, CIC có thể tăng mạnh cung cấp thông tin theo thời gian thực. Đây được xem là tiền đề để cơ quan này tiếp tục giảm phí dịch vụ trong tháng 5/2019.

Theo thông tin từ CIC, hàng năm lượng khai thác thông tin trong hệ thống đang tăng trưởng khá mạnh. Điển hình như năm 2018, CIC đã cung cấp trên 44,4 triệu báo cáo các loại, tăng trưởng 85% so với năm 2017, trong đó, các sản phẩm truyền thống tăng trưởng trên 25%.

Trước kia, do chi phí vấn tin cao nên chỉ những hồ sơ khách hàng khả quan, đã thẩm tra kỹ và có khả năng được cấp tín dụng thì tổ chức tín dụng mới vấn tin CIC. Nay thì gần như khách hàng nào có nhu cầu vay vốn đều qua thủ tục vấn tin CIC đầu tiên.

Cũng chính nhờ thế mà nhiều khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, hoặc chưa có lịch sử tín dụng đều được đẩy nhanh tiến độ thẩm định thông qua nguồn tin của CIC.

Như vậy, động thái giảm giá này là thông tin tích cực không chỉ trực tiếp giúp tổ chức tín dụng tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí mua tin hàng năm mà còn đẩy nhanh hoạt động tín dụng cũng như gia tăng cơ hội tiếp cận vốn cho khách hàng.