16:49 09/02/2009

Cổ phiếu REE và 3 công ty niêm yết bị đưa vào diện kiểm soát

N.Anh

Thêm cổ phiếu của 4 công ty vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đưa vào diện kiểm soát, kể từ 9/2/2009

Kể từ ngày 9/2, cổ phiếu REE sẽ bị đưa vào diện kiểm soát.
Kể từ ngày 9/2, cổ phiếu REE sẽ bị đưa vào diện kiểm soát.
Thêm cổ phiếu của 4 công ty vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đưa vào diện kiểm soát, kể từ 9/2/2009.

Đó là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE), Công ty Cổ phần Vitaly (mã VTA), Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG) và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS).

Nguyên nhân của việc này, theo HOSE, là do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 của những công ty trên phát sinh âm.

Tính đến nay, đã có 6 công ty bị HOSE đưa vào diện bị kiểm soát. Hai công ty còn lại là Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn - Tribeco (mã TRI) và Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT).