14:06 04/05/2012

Còn hổng quản lý giá sữa từ khâu nhập khẩu

Văn Trường

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản nhắc nhở cục hải quan một số tỉnh, thành phố về việc quản lý giá sữa nhập khẩu

Sữa nhập khẩu có nghi vấn, trị giá khai báo giá cao hơn 15% so với cơ sở dữ liệu sẽ bị chuyển sang khâu kiểm tra sau thông quan.
Sữa nhập khẩu có nghi vấn, trị giá khai báo giá cao hơn 15% so với cơ sở dữ liệu sẽ bị chuyển sang khâu kiểm tra sau thông quan.
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản nhắc nhở cục hải quan một số tỉnh, thành phố về việc quản lý giá sữa nhập khẩu.

Qua kiểm tra, theo dõi, Tổng cục Hải quan phát hiện Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đồng Nai chưa xây dựng, bổ sung mặt hàng sữa nhập khẩu vào danh mục quản lý rủi ro về giá hàng hóa cấp cục.

Ngoài ra, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Tp.HCM còn chậm báo cáo số liệu về tình hình kiểm tra, quản lý giá sữa nhập khẩu theo quy định.

Để có cơ sở nghiên cứu, quản lý giá sữa ngay từ khâu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chưa đưa mặt hàng sữa nhập khẩu vào danh mục quản lý rủi ro về giá phải bổ sung ngay và xây dựng mức giá kiểm tra theo đúng chỉ đạo trước đó tại công văn số 1380/TCHQ-TXNK.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã bổ sung mặt hàng này vào danh mục phải thực hiện báo cáo cơ sở thông tin đã xây dựng, phương pháp xây dựng mức giá từng mặt hàng về Tổng cục Hải quan trước ngày 10/5/2012 (đối với Cục Hải quan Tp.HCM, Hải Phòng, Hà Nội và Bình Dương).

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thường xuyên rà soát, thu thập thông tin dữ liệu về giá sữa để điều chỉnh mức giá kiểm tra phù hợp với tình hình biến động giá sữa nhập khẩu thế giới.
 
Trước đó, liên quan tới quản lý giá sữa nhập khẩu, ngày 26/3/2012, Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố siết quản lý giá sữa. Các đơn vị hải quan phải bổ sung ngay giá sữa nhập khẩu vào danh mục quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu nhằm siết chặt công tác quản lý. Các trường hợp nghi vấn, trị giá khai báo giá cao hơn 15% so với cơ sở dữ liệu sẽ bị chuyển sang khâu kiểm tra sau thông quan để kiểm tra, xác minh.