20:30 13/08/2009

Công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động

Hoài Anh

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức công bố Bộ thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực lao động-xã hội và người có công

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chính thức công bố Bộ thủ tục hành chính gồm 281 thủ tục liên quan đến các lĩnh vực lao động - xã hội và người có công.

 Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân  cho rằng, việc công khai bộ thủ tục hành chính không chỉ thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc phấn đấu xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả, chỉ đạo, điều hành của Bộ đối với công tác quản lý nhà nước về lao động, xã hội và người có công.

 Bộ thủ tục được phân cấp thực hiện ở 4 cấp gồm Trung ương, tỉnh, huyện và xã . Đây là kết quả sau gần 2 năm triển khai thực hiện giai đoạn 1 đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 Bộ trưởng Kim Ngân cũng cho biết, từ nay đến hết năm 2010, Bộ sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung danh mục thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đề án 30 trong giai đoạn 2 là rà soát thủ tục hành chính và giai đoạn 3 là kiến nghị và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận và tiện lợi với mọi người dân.