10:44 14/01/2019

Cộng hưởng sức mạnh làm nên thành tích kinh tế

Linh Tâm

2018 được đánh giá là một năm đạt được khá nhiều thành tựu trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, trong đó sự phát triển kinh tế - xã hội là một điểm sáng

Sự thống nhất cao độ của cả bộ máy chính trị đang đưa đất nước tiến nhanh hơn trên con đường đi tới hưng thịnh. Tổng Bí thư hai năm liên tiếp tới dự Hội nghị Chính phủ và địa phương, còn Ban Kinh tế Trung ương gắn kết chặt chẽ với Chính phủ trong lắng nghe từng hơi thở của nền kinh tế...

Không chỉ là thống nhất, gắn kết mà các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội đều rất nỗ lực cố gắng bằng tất cả trách nhiệm và quyết tâm cao nhất để cùng đưa đất nước cất cánh. Chỉ nhìn từ hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương trong năm qua, cũng có thể thấy rõ thực tế này.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vương nhấn mạnh về việc Ban Kinh tế Trung ương triển khai hiệu quả, thiết thực Quy chế phối hợp công tác với Ban cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan liên quan; phối hợp tốt trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, thẩm định, tổ chức được nhiều diễn đàn, hội thảo, triển lãm có quy mô lớn, phục vụ cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hội nghị tổng kết của Ban Kinh tế có rất nhiều các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ủy viên Trung ương, các Bộ trưởng, Trưởng ngành, các Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Ban Bí thư cho rằng điều đó thể hiện tất cả đều rất quan tâm tới các vấn đề kinh tế của đất nước, đến vị trí, vai trò của Ban Kinh tế Trung ương, dù mới được triển khai, mới được tái lập lại nhưng được toàn Đảng toàn dân quan tâm.

Đánh giá kết quả năm 2018, theo ông Vượng, là một năm đạt được khá nhiều thành tựu trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, trong đó sự phát triển kinh tế - xã hội là một điểm sáng, hay có thể nói đó là kỳ tích khi đã hoàn thành 12 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu lâu nay chúng ta trăn trở rất khó thực hiện thì nay không những đã thực hiện được mà còn vượt mức, là tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,06%.

"Chúng tôi chỉ muốn nói đó là những thành tựu rất quan trọng tạo ra lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và thực hiện trọn vẹn của nhiệm kỳ khóa XII này", Thường trực Ban Bí thư bày tỏ, "trong thành tựu đó, chúng tôi nghĩ rằng có sự đóng góp không nhỏ của Ban Kinh tế Trung ương trong năm vừa qua, đã có nhiều đổi mới và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao".

Những nỗ lực của Ban Kinh tế Trung ương được Thường trực Ban Bí thư nhắc đến, là đã hoàn thành một khối lượng đề án lớn, và một số đề án có tầm chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Năm 2018, chủ trì xây dựng và hoàn thành 7 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó 4 đề án đã được Bộ Chính trị họp và thông qua và ban hành nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và 3 đề án đã có báo cáo trình Bộ Chính trị để xem xét trong thời gian tới). Điển hình như Nghị quyết về Định hướng Xây dựng chính sách phát triển Công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Nhiều vấn đề lớn, khó và phức tạp cũng đang được Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu như chính sách đất đai, các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chiến lược phát triển năng lượng quốc gia...

Năm 2017, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã thể hiện được bản lĩnh chính trị rất cao khi thực thi nhiệm vụ tham mưu chiến lược. 

"Tôi rất nhớ là tại Hội nghị Trung ương 5 của năm 2017, 3 đề án lớn được Ban Kinh tế Trung ương trình trong một kỳ họp để Ban Chấp hành Trung ương họp và ra Nghị quyết là Nghị quyết về Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết về Cơ cấu lại, Đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân, và hiện nay chúng ta đang triển khai 3 nghị quyết này", ông Vượng cho biết, "trình Trung ương là cả quá trình nghiên cứu rất công phu rồi, nhưng đủ sức nặng để thuyết phục Trung ương ra nghị quyết này không đơn giản và tôi đánh giá cao Ban Kinh tế Trung ương vì đó đều là các nghị quyết rất khó".

Nói về việc Ban đã hoàn thành tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với 129 đề án, dự án, về xây dựng thể chế và phát triển kinh tế - xã hội, theo Thường trực Ban Bí thư, các ý kiến thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương được đánh giá có chất lượng, thể hiện rõ quan điểm, thẳng thắn và có trách nhiệm. "Chúng tôi cũng đánh giá rất cao một số đề án không những thể hiện về chuyện nghiên cứu sâu, còn thể hiện bản lĩnh của một Ban của Đảng", ông Vượng nhấn mạnh lại, "những thứ có thể rất khó quyết định, nhưng Ban Kinh tế Trung ương thể hiện được bản lĩnh, chính kiến rất rõ ràng".