10:49 11/10/2009

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có giao diện mới

Mạnh Chung

Chiều 10/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn nút khai trương giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Lễ khai trương giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Lễ khai trương giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Chiều 10/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn nút khai trương giao diện Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ www.chinhphu.vn, khẳng định đây là một bước tiến quan trọng trên lộ trình phát triển chính phủ điện tử.

Với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mới, thay vì phải truy cập vào rất nhiều website khác nhau để tiếp cận được các nguồn thông tin điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, người dân, doanh nghiệp chỉ cần thông qua một website duy nhất được xây dựng theo công nghệ Cổng giao tiếp (Portal) để truy cập vào các kho tài nguyên thông tin, tri thức của cả hệ thống đó. 

Giao diện Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tích hợp hệ thống bản đồ hành chính Việt Nam, sử dụng công nghệ GIS để thể hiện đầy đủ nội dung bản đồ của các cấp hành chính của nước ta.

Điểm nổi bật của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là có các cửa giao dịch điện tử theo công nghệ dịch vụ Web giữa các chủ thể (các cơ quan Chính phủ và chính quyền – G2G; dịch vụ Chính phủ với công dân-G2C; Chính phủ với doanh nghiệp-G2B; Chính phủ với người ngoài nước -G2NR) theo kiến trúc cổng tương tác thông tin.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2008, Website Chính phủ, nay là Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã đưa lên mạng gần 10.000 tin, bài, hơn 2.000 ảnh, gần 3.000 văn bản quy phạm pháp luật và hơn 2.000 văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngay sau buổi khai trương, phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, với các bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, để tạo nên sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả phục vụ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trong đó đặc biệt chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức của Cổng thông tin, nhằm đáp ứng với nhiệm vụ, quy mô và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.