17:50 21/06/2010

Công ty Chương Dương đăng ký niêm yết trên HOSE

Huyền Thương

HOSE thông báo vừa nhận được hồ sơ chuyển đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Chương Dương từ HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo vừa  nhận được hồ sơ chuyển đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HNX) sang HOSE.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chương Dương đăng ký niêm yết 12.465.715 cổ phiếu phổ thông trên HOSE.

Vốn điều lệ của công ty là hơn 124,6 tỷ đồng, trụ sở chính tại 225 bến Chương Dương, phường Cô Giang, quận 1, Tp.HCM.

Được biết, ngày 30/6 tới, công ty sẽ  trả cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu).