23:03 19/04/2017

Công ty khoáng sản của ông Đặng Thành Tâm thua lỗ triền miên

Bạch Dương

Sau 4 năm lỗ liên tiếp, Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn đặt kế hoạch lợi nhuận 1 tỷ đồng năm 2017

Ông Đặng Thành Tâm hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc.
Ông Đặng Thành Tâm hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc.
Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (mã SQC-UpCoM) vừa trình đại hội cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Theo đó, doanh thu công ty dự kiến đạt 143 tỷ, lợi nhuận sau thuế hơn 1 tỷ đồng.

Đây là kế hoạch đầy nỗ lực của Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn sau 4 năm kinh doanh bết bát. Theo báo cáo sau kiểm toán năm 2016, công ty đạt doanh thu 110 tỷ song lỗ tới 52 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn thua lỗ.

Trước đó, năm 2013, công ty lỗ 27,4 tỷ đồng, năm 2014 lỗ 124 tỷ, năm 2015 tiếp lục lỗ 92 tỷ đồng. Ngày 19/5/2016, SQC đã chính thức huỷ niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX do kết quả kinh doanh lỗ 3 năm liên tục. Tại thời điểm huỷ niêm yết, SQC có giá 81.000 đồng/cổ phiếu.

Ông Đặng Thành Tâm hiện là cổ đông lớn nhất tại công ty với hơn 44 triệu cổ phiếu (41%). Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc do ông Tâm làm chủ tịch nắm giữ 7,07%. Em gái ông Đặng Thành Tâm là Đặng Thị Hoàng Phượng cũng nắm giữ 4,79% vốn điều lệ công ty.

Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn thành lập năm 2006 là công ty con của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn. Công ty chuyên về lĩnh vực khoáng sản như khai thác titan, quặng thô, luyện thép... Cuối năm 2009, cổ phiếu SQC được niêm yết trên HNX.