08:00 07/11/2014

Vợ ông Đặng Thành Tâm muốn bán tiếp cổ phiếu KBC

Hà Anh

Bà Kim Thanh đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu KBC từ ngày 11/11 đến 10/12/2014 nhằm giải quyết việc gia đình

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE).

Theo đó, bà Thanh - vợ ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị KBC, đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu KBC từ ngày 11/11 đến 10/12/2014 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trên sàn với lý do giải quyết việc gia đình.

Nếu bán thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Thanh giảm từ 7.252.770 cổ phiếu, chiếm 1,86% xuống còn 4.252.770 cổ phiếu, chiếm 1,09% vốn điều lệ KBC. Kết thúc giao dịch ngày 6/11, giá cổ phiếu KBC đạt 16.700 đồng, như vậy số tiền thu được ước tính hơn 50 tỷ đồng. Trước đó, trong tháng 9/2014, bà Thanh cũng đã bán thành công hơn 3 triệu cổ phiếu.

Hiện, ông Tâm đang nắm hơn 101,2 triệu cổ phiếu, tương đương 34,9% vốn điều lệ.

Mới đây, Đại hội cổ đông KBC đã thông qua chào bán riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và 1.200 tỷ đồng cổ phiếu tính theo mệnh giá nhằm cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại; Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính; Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các dự án khu công nghiệp, khu đô thị tiềm năng; Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.