17:01 06/06/2010

CSM trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 30%

Huyền Thương

HOSE vừa thông báo ngày 15/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng cổ phiếu của CSM

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo 11/6/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 15/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam (mã CSM-HOSE).

Theo đó, CSM sẽ phát hành 9,75 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% (10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch dự kiến là 15/7/2010.

Địa điểm thực hiện: Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ thực hiện tại nơi mở tài khoản.

Các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ thực hiện tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, Tp.HCM.