08:50 12/08/2011

Cuối 2012 sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân

Nguyên Vũ

23 dự án luật sẽ được thông qua trong năm 2012, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thảo luận tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, với quan điểm Luật Thuế thu nhập cá nhân khi đi vào cuộc sống đã có những bất cập, một số vị đại biểu đã đề nghị sớm sửa luật này để tuổi thọ của luật dài hơn.
Thảo luận tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, với quan điểm Luật Thuế thu nhập cá nhân khi đi vào cuộc sống đã có những bất cập, một số vị đại biểu đã đề nghị sớm sửa luật này để tuổi thọ của luật dài hơn.
23 dự án luật sẽ được thông qua trong năm 2012, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 vừa được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký ban hành.

Theo đó, Luật Biển Việt Nam đã chính thức được đưa vào chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào cuối năm nay.

Sang năm 2012, kỳ họp thứ ba (giữa năm) sẽ có 14 dự án luật được trình Quốc hội thông qua, trong đó có Luật Quản lý giá; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Phòng, chống rửa tiền…

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội cho ý kiến về 7 dự án luật, trong đó có Luật Đô Thị và Luật Xuất bản (sửa đổi).

Vào kỳ họp cuối năm (kỳ họp thứ 4), Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Thảo luận tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, với quan điểm Luật Thuế thu nhập cá nhân khi đi vào cuộc sống đã có những bất cập, một số vị đại biểu đã đề nghị sớm sửa luật này để tuổi thọ của luật dài hơn.

Cũng ngay tại kỳ họp, theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã đồng ý  miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/8 đến hết 31/12/2011 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân.

Bao gồm, cá nhân không có người phụ thuộc có thu nhập từ trên 4 triệu đồng đến 9 triệu đồng/tháng. Cá nhân có 1 người phụ thuộc có thu nhập từ trên 5,6 triệu đồng đến 10,6 triệu đồng/tháng; cá nhân có 2 người phụ thuộc có thu nhập từ trên 7,2 triệu đồng đến 12,2 triệu đồng/tháng…

Đáng chú ý, cũng nằm trong danh sách được thông qua tại kỳ họp thứ tư còn có Luật Thủ đô, mặc dù nhiều ý kiến đại biểu khi thảo luận tại hội trường đã đề nghị nên chờ sau khi ban hành Luật Đô thị mới tính tiếp.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối cũng nằm trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm sau.

Nằm trong số các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp cuối năm 2012, có Luật Ðất đai (sửa đổi); Luật Ðầu tư công, mua sắm công; Luật Quy hoạch; Luật hoặc Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992..

Bên cạnh chương trình chính thức còn có tới 25 dự án nằm trong chương trình chuẩn bị của năm sau. Trong đó có Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi)…

Để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ yêu cầu đổi mới việc tổ chức thực hiện với cách làm tập trung hơn, hiệu quả hơn; bảo đảm tính ổn định của Chương trình, chỉ điều chỉnh trong trường hợp thật cần thiết.