17:06 23/01/2016

Đã chốt số lượng 200 uỷ viên Trung ương khoá mới

Nguyễn Lê

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 sẽ có 200 vị, gồm 180 uỷ viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết

Theo quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua thì các đại biểu vẫn có thể giới thiệu them người ứng cử để bầu vào Ban Chấp hành khoá mới.
Theo quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua thì các đại biểu vẫn có thể giới thiệu them người ứng cử để bầu vào Ban Chấp hành khoá mới.
Chiều 23/1, Đại hội 12 đã biểu quyết về số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới.
 
Tất cả số liệu Trung ương chuẩn bị đều được Đại hội thống nhất, một nguồn tin cho biết.

Như vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 sẽ có 200 vị, gồm 180 uỷ viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (khoá 11 có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết).

Số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60% (đổi mới khoảng 40-45%).

Nguồn tin cho biết thêm, hiện nay số ứng viên được giới thiệu để bầu cả ủy viên dựkhuyết và chính thức là 221, cơ bản số dư chỉ khoảng 10%

Theo quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua thì các đại biểu vẫn có thể giới thiệu thêm người ứng cử để bầu vào Ban Chấp hành khoá mới.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, về cơ cấu 63 tỉnh, thành đều có uỷ viên Trung ương, riêng Tp.HCM và Hà Nội thì mỗi địa phương thêm hai người, là 67.

Bộ Quốc phòng có 20 người và 2 người Bộ Quốc phòng cử sang Quốc hội là 22 người. Công an thì có 5 - 6 người.