21:58 05/06/2009

Đã giải ngân được gần 332 nghìn tỷ đồng vốn hỗ trợ lãi suất

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 4/6/2009, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 331.906,55 tỷ đồng

Tính đến ngày 4/6, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đã giải ngân được 73.952,85 tỷ đồng vốn hỗ trợ lãi suất.
Tính đến ngày 4/6, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đã giải ngân được 73.952,85 tỷ đồng vốn hỗ trợ lãi suất.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 4/6/2009, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 331.906,55 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 28/5/2009, dư nợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất đã tăng thêm 12.831,92 tỷ đồng, tương đương 4,02%.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 240.032,21 tỷ đồng - tăng 9.434,97 tỷ đồng, tương đương tăng 4,09%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 73.952,85 tỷ đồng - tăng 2.544,89 tỷ đồng, tương đương tăng 3,56%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 15.618,57 tỷ đồng - tăng 550,76 tỷ đồng, tương đương tăng 3,65%; công ty tài chính đạt 2.302,92 tỷ đồng - tăng 301,3 tỷ đồng, tương đương tăng 15,05%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 4/6, doanh nghiệp nhà nước đã vay 53.005,48 tỷ đồng - tăng 2.070,58 tỷ đồng, tương đương 4,06% so với ngày 28/5/2009.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 219.224 tỷ đồng.

Hợp tác xã đã vay 2.489,3 tỷ đồng; hộ gia đình, cá nhân vay 56.789,21 tỷ đồng; tổ chức khác vay 398,28  tỷ đồng.