Đại biểu Quốc hội băn khoăn mục tiêu GDP đầu người 3.700 USD quá cao

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tiến cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng GDP và GDP đầu người năm 2021 đều đang ở mức cao và đề nghị xem xét tính khả thi...

Đại biểu Trần Văn Tiến – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: Quochoi.vn

Quang Trung

04/11/2020 21:21

Tại ngày thảo luận thứ hai trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV sáng 4/11, phát biểu về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) đề nghị xem xét lại tính khả thi của một số chỉ tiêu và đề nghị bổ sung thêm một số chỉ tiêu để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo đại biểu Trần Văn Tiến, chỉ tiêu tăng trưởng GDP dự kiến 6% năm tới là cao trong bối cảnh tình hình dịch bệnh khó lường, thiên tai biến đổi khí hậu đang xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề ở hầu hết các địa phương. Đại biểu cũng cho rằng chỉ tiêu về quy mô GDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 3.700 USD trong năm tới cũng là quá cao vì năm 2020 bình quân mới đạt 2.750 USD. 

Đại biểu Tiến cũng đề nghị cân nhắc thêm về chỉ tiêu tốc độ năng suất lao động xã hội. Hiện tại, chỉ tiêu này đang được đặt ở mức khoảng 4,8% - thấp hơn so với năm 2019 và năm 2020. 

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu, mức tiêu hao năng lượng trên đơn vị GDP, nhấn mạnh đây là chỉ tiêu quan trọng, phản ánh kết quả của việc đổi mới công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất và áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất, kinh doanh, phản ánh sự thay đổi cấu trúc của nền kinh tế. 

Đồng quan điểm với đại biểu Trần Văn Tiến, đại biểu Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng "băn khoăn với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GDP năm 2021 và giai đoạn tới" bởi đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, thiên tai, bão lũ như vừa qua ở một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến kinh tế nước ta. Vì vậy, đại biểu đề nghị cần có các kịch bản, phương án, giải pháp cụ thể để giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. 

Cùng thảo luận về chủ đề này, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Long An), đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung một số chỉ tiêu môi trường chủ yếu, phù hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Cụ thể là chỉ tiêu về tỷ lệ nước thải, thu gom, xử lý tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung và chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

"Mục tiêu GDP đầu người 3.700 USD là quá cao" - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh - Ảnh: Quochoi.vn

Theo đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, việc xây dựng những chỉ tiêu cụ thể này sẽ giúp hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường, từ đó giải quyết một cách tổng thể các vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường mà cử tri đang kiến nghị. 

"Rà soát và đề xuất hệ thống chỉ tiêu môi trường cho phù hợp trong giai đoạn tới là rất cần thiết. Chỉ bằng cách đặt nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp bách thành chỉ tiêu pháp lệnh mới nâng cao được trách nhiệm bảo vệ môi trường của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, chứ không phải chỉ là trách nhiệm riêng của ngành tài nguyên và môi trường", đại biểu Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo đại biểu, việc làm này không những để giải quyết kiến nghị bức xúc của người dân về công tác bảo vệ môi trường mà còn giúp Chính phủ bố trí nguồn lực đầu tư thỏa đáng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo.