00:20 11/03/2017

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh thôi nhiệm vụ chuyên trách

Nguyễn Lê

Ông Nguyễn Văn Cảnh thôi làm ủy viên Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa 14 kể từ ngày 15/2/2017

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh tại nghị trường.
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh tại nghị trường.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 347 phê chuẩn thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương đối với đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định). 

Nghị quyết nêu rõ, ông Nguyễn Văn Cảnh, ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bình Định thôi làm ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 14 kể từ ngày 15/2/2017.

Nghị quyết được ban hành trên căn cứ đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương của ông Nguyễn Văn Cảnh. 

Ông Nguyễn Văn Cảnh sinh năm 1977, quê xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, là đại biểu tái cử.

Tại Quốc hội khóa 13, ông Cảnh trúng cử với tư cách là một doanh nhân, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc Thắng. Đến cuối nhiệm kỳ, ông được phê chuẩn làm ủy viên thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Khóa 14, ông Cảnh được giới thiệu ứng cử với cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và sau đó tiếp tục được phê chuẩn làm ủy viên thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.