11:10 31/05/2019

Đại hội Hiệp hội du lịch Đà Nẵng nhiệm kỳ III

Ngọc Lan

Chiều ngày 30/5/2019 tại thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2019 – 2023). 

Đại hội nhiệm kỳ II đã thành công tốt đẹp với 21 thành viên trong Ban chấp hành hiệp hội và tổng số 250 thành viên tham gia sinh hoạt hiệp hội, dưới hình thức là hội viên trực tiếp sinh hoạt ở hiệp hội và ở các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, số lượng hội viên còn hạn chế và sinh hoạt mang tính tự phát nhiều hơn.Sau một thời gian hoạt động nhằm tạo điều kiện cho công tác hoạt động của hội chuyên sâu vào từng lĩnh vực, ngành nghề của ngành du lịch, Ban chấp hành Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đã liên tục củng cố và hoàn thiện về mặt tổ chức để thành lập ra các hội, câu lạc bộ trực thuộc mang tính chuyên ngành cao, đi vào hoạt động với nhiều kết quả rất thiết thực.Tính đến thời điểm hiện tại, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng  đã có 9 đơn vị trực thuộc với gần 1.300 hội viên, trong đó có 300 hội viên là pháp nhân và 1.000 hội viên là thế nhân hoạt động trong các lãnh vực du lịch ở thành phố Đà Nẵng.
Đại hội nhiệm kỳ III (2019 – 2023) đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 29 thành viên. Nội dung phương hướng hoạt động và mục tiêu cụ thể của nhiệm kỳ III là tái cấu trúc Hiệp hội dựa trên 5 hội trụ cột là: Lữ hành, khách sạn, vận chuyển, hướng dẫn viên và đào tạo, tạo sản phẩm và xúc tiến điểm đến...