09:12 04/06/2015

Đài VTC chính thức về VOV

Thủy Diệu

Khi về VOV, một trong những nhiệm vụ quan trọng của đài VTC là triển khai kênh Truyền hình Quốc hội

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bảo đảm hoạt động liên tục và hiệu quả Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.<br>
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bảo đảm hoạt động liên tục và hiệu quả Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc chuyển Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC từ Bộ Thông tin và Truyền thông về trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) quản lý.

Theo quyết định trên, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thực hiện chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, lao động, tài chính - tài sản (bao gồm cả mạng truyền dẫn phát sóng và các khoản nợ phải thu, phải trả từ việc đầu tư hình thành tài sản) của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về VOV.

VOV có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bảo đảm hoạt động liên tục và hiệu quả Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và VOV giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình chuyển giao.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký là 2/6/2015.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc sáp nhập này là một nội dung trong lộ trình thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến 2025, và sẽ tạo điều kiện cho cả hai đơn vị hợp lực để cùng phát triển mạnh mẽ.

Khi về VOV, một trong những nhiệm vụ quan trọng của đài VTC là triển khai kênh Truyền hình Quốc hội, cung cấp thông tin, làm cầu nối giữa Quốc hội với cử tri cả nước.

Trước đó, cuối năm 2013, đài VTC đã được tách ra khỏi Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên đến giờ quá trình chuyển giao vẫn chưa hoàn tất.

Tổng công ty VTC nói chung và đài VTC trong giai đoạn từ 2010 - 2012 gặp rất nhiều khó khăn. VTC đầu tư vào nhiều dịch vụ lớn nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp, thậm chí trong hai năm 2011 - 2012 đã liên tục bị thua lỗ.