14:09 01/02/2015

“VTC về VOV không phải để cạnh tranh với VTV”

Thủy Diệu

Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nói, đài VTC về VOV sẽ thực hiện chức năng là kênh Truyền hình Quốc hội

Theo Tổng giám đốc VOV,  đài VTC về VOV không phải để cạnh tranh với Đài Truyền hình Việt Nam 
(VTV), mà để có thêm một địa chỉ nữa để khán thính giả có thêm điều kiện
 xem nhiều chương trình hơn.
Theo Tổng giám đốc VOV, đài VTC về VOV không phải để cạnh tranh với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), mà để có thêm một địa chỉ nữa để khán thính giả có thêm điều kiện xem nhiều chương trình hơn.
Ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa xác nhận Thủ tướng đã đồng ý cho sáp nhập Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vào VOV.

Thông tin này được ông Tiến nêu tại hội nghị "Truyền thông và phát triển" diễn ra tại Quảng Ninh sáng 31/1.

Tuy nhiên, tại hội nghị trên, ông Tiến cũng cho biết, đài VTC về VOV sẽ thực hiện chức năng là kênh Truyền hình Quốc hội, làm cầu nối giữa Quốc hội với cử tri cả nước.

Ngoài ra, theo ông Tiến, đài VTC về VOV không phải để cạnh tranh với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), mà để có thêm một địa chỉ nữa để khán thính giả có thêm điều kiện xem nhiều chương trình hơn.

“Trong thời gian tới chúng tôi sẽ lên chương trình để hai cơ quan này sáp nhập”, ông nói.

Trước đó, vào cuối năm 2014, VOV đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập đài VTC (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) về VOV.

Trang ICTNews, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, vào thời điểm đó dẫn lời Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đang cân nhắc hai ý kiến, một là đưa đài VTC về VOV để thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là triển khai kênh Truyền hình Quốc hội, hai là vẫn để Đài VTC ở Bộ như hiện tại.

Ông Tuấn cũng cho biết, quyết định cuối cùng sẽ do Ban Chấp hành Trung ương quyết định khi đề án quy hoạch báo chí được trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, sau đó Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức ra quyết định.

Cuối năm 2013, đài VTC đã được tách ra khỏi Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Tổng công ty VTC nói chung và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trong giai đoạn từ 2010 - 2012 gặp rất nhiều khó khăn. VTC đầu tư vào nhiều dịch vụ lớn nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp, thậm chí trong hai năm 2011 - 2012 đã liên tục bị thua lỗ.