17:33 03/08/2019

Đảm bảo tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay Long Thành

Nguyên Vũ

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1

Sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng
Sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định báo cáo này, báo cáo Thủ tướng theo quy định, đảm bảo tiến độ Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2019.

Sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng, chậm nhất 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1.

Trong một báo cáo vào cuối tháng 5 năm nay, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ trình báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) giai đoạn 1 lên Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng thẩm định nhà nước vào tháng 6/2019.

 Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định FS giai đoạn 1 từ tháng 6/2019 - 8/2019.

Cuối tháng 8/2019 Chính phủ gửi FS giai đoạn 1 cho Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra.