14:19 06/08/2012

Đăng ký mua 3 triệu, Chủ tịch DLG chỉ mua hơn 414 nghìn cổ phiếu

Hà Anh

HOSE công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG)

Hết ngày 30/7, ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị DLG, chỉ mua được 414.669 cổ phiếu DLG trong tổng số 3 triệu cổ phiếu đăng ký mua.
Hết ngày 30/7, ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị DLG, chỉ mua được 414.669 cổ phiếu DLG trong tổng số 3 triệu cổ phiếu đăng ký mua.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE).
 
Cụ thể, hết ngày 30/7, ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị DLG, chỉ mua được 414.669 cổ phiếu DLG trong tổng số 3 triệu cổ phiếu đăng ký mua, vì giá cổ phiếu chưa đạt như kỳ vọng. Sau giao dịch, số cổ phiếu ông Pháp nắm giữ tăng lên thành 19.728.689 cổ phiếu, chiếm 29,41% vốn điều lệ Công ty.

Trong thời gian từ ngày 27/6 đến 27/7, ông Hồ Minh Thành - thành viên Hội đồng quản trị DLG, đã đăng ký mua 400.000 cổ phiếu DLG nhằm tăng sở hữu. Hết thời hạn trên, ông Thành không mua được cổ phiếu nào cũng vì biến động giá cổ phiếu chưa phù hợp.

Trước đó, ngày 27/7, ông Nguyễn Đình Trạc, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc DLG, cũng chỉ mua được 100.000 cổ phiếu trong tổng số 400.000 cổ phiếu DLG đăng ký mua, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 342.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,705%. Nguyên nhân không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký là do biến động giá cổ phiếu trên thị trường hiện nay chưa phù hợp.

Được biết, trước đó, vợ, chị ông Bùi Pháp và nhiều lãnh đạo DLG đã bán sạch số cổ phiếu đăng ký bán.