09:22 04/09/2008

Đang soạn chế tài xử phạt cho giao dịch bất động sản qua sàn

Anh Quân

Các tổ chức, cá nhân có giao dịch bất động sản không thông qua sàn dự kiến sẽ bị phạt từ 50 đến 60 triệu đồng

Khách hàng xem thông tin tại một sàn giao dịch bất động sản ở Tp.HCM.
Khách hàng xem thông tin tại một sàn giao dịch bất động sản ở Tp.HCM.
Liên quan đến việc quản lý hoạt động giao dịch bất động sản qua sàn, Bộ Xây dựng đang soạn thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2004/NĐ-CP để trình Chính phủ ban hành vào cuối năm 2008.

Theo dự thảo nghị định này, các tổ chức, cá nhân có giao dịch bất động sản không thông qua sàn sẽ bị phạt từ 50 đến 60 triệu đồng.

Các hành vi như bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản không đúng trình tự, thủ tục quy định, không xác nhận hoặc xác nhận sai quy định cũng chịu mức phạt tương tự.

Các vi phạm trong việc thành lập và hoạt động sàn giao dịch như không có tên, biển hiệu giao dịch ổn định trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh, không gửi hồ sơ thông báo cho sở xây dựng nơi thành lập sàn biết, người quản lý và người điều hành sàn không có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về quản lý sàn bất động sản, vi phạm quy định về đào tạo môi giới, định giá và quản lý sàn cũng bị xử phạt ở mức từ 50 - 60 triệu đồng.

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản mà không đăng ký kinh doanh, kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện hoặc không được phép kinh doanh, thực hiện dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định về huy động vốn trong đầu tư xây dựng dự bán phát triển nhà ở sẽ chịu mức phạt từ 60 đến 70 triệu đồng.

Mức phạt từ 70 đến 80 triệu đồng áp dụng trong trường hợp có vi phạm về nguyên tắc hoạt động môi giới, định giá, quản lý.

Đối với hành vi giả mạo chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá bất động sản, sẽ chịu mức phạt cao nhất là 90 triệu đồng và bị cấm hành nghề trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bị xử phạt.