16:11 17/11/2015

Danh sách 23 cuộc thanh tra lớn trong năm 2016

Hà Đan

Trong số đó có 2 doanh nghiệp và 2 ngân hàng lớn của Nhà nước

Ngân hàng Phát triển Việt Nam nằm trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2016.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam nằm trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2016.
Ngày 17/11, nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kế hoạch thanh tra năm 2016 mà cơ quan này trình lên từ đầu tháng 11/2015.

Theo đó, trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành các cuộc thanh tra lớn như sau:

- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tập đoàn Dệt may và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

- Trách nhiệm quản lý Nhà nước và thực hiện quản lý các dự án đê điều tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản được Nhà nước giao giai đoạn 2011 - 2015 tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

- Trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013 - 2015 tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Kon Tum, Tây Ninh, Bình Thuận.

- Việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác khai thác, chế biến khoáng sản tại tỉnh Lào Cai.

- Chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hậu Giang.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý sử dụng đất đất và đầu tư xây dựng, mua bán tài sản công tại tỉnh Quảng Bình.

Có 3 cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2015 nhưng chưa thực hiện và chuyển sang, gồm:

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
 
- Việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống buôn lậu, thực hiện pháp luật về thuế đối với hành hóa xuất nhập khẩu và công tác đầu tư, mua sắm tài sản tại Tổng cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc.

- Thanh tra việc thực hiện đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trúc giai đoạn 2011 - 2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số trường đại học.

Có 5 cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch dự phòng sẽ triển khai, gồm:

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại Bộ Xây dựng.

- Trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013 - 2015 tại Đại học Quốc gia Tp.HCM.

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Việc chấp hành pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý sử dụng đất đất và đầu tư xây dựng, mua bán tài sản công tại tỉnh Quảng Trị.