08:27 14/12/2009

Đặt hàng bảy doanh nghiệp đào tạo nghề xuất khẩu lao động

Dũng Hiếu

Bảy doanh nghiệp xuất khẩu lao động thí điểm đào tạo nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ chế đặt hàng

Bảy doanh nghiệp xuất khẩu lao động vừa được Cục Quản lý lao động ngoài nước phê duyệt hợp đồng cho phép tham gia “Đề án thí điểm đào tạo nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ chế đặt hàng” trong năm 2009 ở hai lĩnh vực xây dựng và điều dưỡng.

Đó là các công ty Vinaconex Mec, Sona, Việt Thắng, Airseco, Oleco, Glo-Tech và LOD. Các doanh nghiệp này được cấp chỉ tiêu đào tạo theo đơn đặt hàng với 1.853 lao động, trong đó 40 lao động là điều dưỡng viên cung ứng cho thị trường Đài Loan và 1.813 lao động xây dựng cung ứng cho các thị trường Libya, Ukraine, Ả Rập Saudi, Các Tiểu Vương quốc ả Rập Thống nhất và Lào.

Người lao động thuộc diện đào tạo theo cơ chế đặt hàng tại đề án trên được ngân sách Nhà nước cấp chi phí đào tạo.