20:54 22/04/2009

Đấu giá thành công hơn 19 triệu cổ phần của VietinbankSc

N.Anh

Sàn Hà Nội vừa thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Giao dịch tại một chi nhánh của VietinbankSc.
Giao dịch tại một chi nhánh của VietinbankSc.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinbankSc).

Tham gia đăng ký đấu giá cổ phần của VietinbankSc ngày 22/2/2009 có 5.511 nhà đầu tư, trong đó có 8 nhà đầu tư tổ chức và 5.503 nhà đầu tư cá nhân.

Tổng khối lượng đăng ký mua là 26.655.400 cổ phần, khối lượng đặt mua cao nhất là 1 triệu cổ phần. Giá đặt mua cao nhất là 16.100 đồng/cổ phần và giá đặt mua thấp nhất là 10.200 đồng/cổ phần.
   
Kết quả, 6 tổ chức và 1.988 nhà đầu tư cá nhân đã mua hết 19.192.106 cổ phần của VietinbankSc với giá trúng thầu bình quân đạt 10.455 đồng/cổ phần; giá đấu thành công cao nhất là 16.100 đồng/cổ phần và giá đấu thành công thấp nhất là 10.300/cổ phần.

Tổng số tiền mà VietinbankSc thu được từ đợt bán đấu giá cổ phần này là 200.647.191.800 đồng. Hạn thanh toán tiền mua cổ phần là từ ngày 23/4/2009 – 8/5/2009.