16:24 28/02/2018

Đầu năm 2018, trung bình mỗi ngày có 300 doanh nghiệp mới ra đời

KIỀU LINH

Hai tháng đầu năm 2018, cả nước có 18.703 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 197.333 tỷ đồng

Trung bình mỗi ngày có 300 doanh nghiệp mới ra đời.
Trung bình mỗi ngày có 300 doanh nghiệp mới ra đời.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa có báo cáo mới nhất về tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 2 và hai tháng đầu năm 2018.

Theo đó, trong tháng 2, số doanh nghiệp được thành lập mới là 7.864 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 99.062 tỷ đồng, tăng 44,0% về số doanh nghiệp và tăng 59,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Mặc dù vậy, so với tháng liền kề trước đó thì số doanh nghiệp thành lập mới giảm 27,4%.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2018, cả nước có 18.703 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 197.333 tỷ đồng, tăng 29,4% về số doanh nghiệp và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy tính trung bình mỗi ngày có 300 doanh nghiệp mới ra đời.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 156.410 lao động, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Dòng vốn đổ vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản nhiều nhất với 58.741 tỷ đồng, chiếm 29,8%; tiếp đến là xây dựng có 30.344 tỷ đồng, chiếm 15,4%; Bán buôn - bán lẻ; sửa chữa ôtô, xe máy có 28.112 tỷ đồng, chiếm 14,2%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 20.028 tỷ đồng, chiếm 10,1%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 12.053 tỷ đồng, chiếm 6,1%;...

Vùng Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước về thu hút vốn đầu tư mới với 94.411 tỷ đồng, chiếm 47,8%; đứng thứ hai là vùng Đồng bằng Sông Hồng có 54.556 tỷ đồng, chiếm 27,6%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 23.800 tỷ đồng, chiếm 12,1%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 12.763 tỷ đồng, chiếm 6,5%; Trung du và miền núi phía Bắc có 9.190 tỷ đồng, chiếm 4,7% và Tây Nguyên có 2.614 tỷ đồng, chiếm 1,3%.

Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 6.460 doanh nghiệp, chiếm 34,5%; Xây dựng có 2.418 doanh nghiệp, chiếm 12,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 2.291 doanh nghiệp, chiếm 12,2%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 1.436 doanh nghiệp, chiếm 7,7%;...

Cũng theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký doan nghiệp, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2018 là 6.878 doanh nghiệp, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 11.191 doanh nghiệp, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm 2017. Số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

Số doanh nghiệp chờ giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước trong 2 tháng qua là 8.470 doanh nghiệp.

undefined - Ảnh 1.