06:34 23/06/2016

Đề nghị 31 chuyên gia hàng đầu góp ý kinh tế vĩ mô

Song Hà

Phó thủ tướng chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.
“Các thành viên của Hội đồng phải đóng góp ý kiến về một số đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại thu chi ngân sách và đảm bảo an toàn nợ công, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước trong giai đoạn 2016- 2020; đề án chống đô la hóa nền kinh tế…”.

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, người đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng, ngày 22/6.

Phát biểu tại phiên họp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, Hội đồng là tập hợp đội ngũ chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng về lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Phó thủ tướng đề nghị các thành viên nghiên cứu kỹ quy chế làm việc của Hội đồng để quán triệt, thực hiện đúng theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ mà Thủ tướng giao để thảo luận, tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng những chủ trương, chính sách, đề án lớn trong lĩnh vực tài chính tiền tệ.

Ông nhấn mạnh, Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, các ý kiến thảo luận, tư vấn đều được tôn trọng và bảo lưu, bảo đảm sự bình đẳng, phát huy trí tuệ của mỗi thành viên, có tiếng nói độc lập và có trách nhiệm với sự điều hành chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ, Thủ tướng. 

Ông cũng chỉ đạo cơ quan thường trực của Hội đồng cần tăng cường thêm các phiên họp đột xuất khi cần thiết theo yêu cầu của Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng; tổ chức thảo luận, hội thảo, lấy ý kiến đánh giá, góp ý của các chuyên gia, các doanh nhân, các nhà khoa học trong và ngoài nước về chủ trương, chính sách, giải pháp thuộc lĩnh vực tài chính tiền tệ.

Tại phiên họp đầu tiên này, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Hội đồng cần tập trung cho ý kiến về đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thực hiện chính sách tài chính - tiền tệ 6 tháng đầu năm; việc phối hợp chính sách tài chính, tiền tệ và đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng về định hướng và giải pháp điều hành chính sách tài chính, tiền tệ trong 6 tháng cuối năm 2016.

Trước đó, vào ngày 17/6 vừa qua, Thủ tướng đã ký quyết định thành lập cơ quan này với 31 thành viên.

Theo quyết định thành lập, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia có nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách tài chính, tiền tệ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng. 

Hội đồng do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Chủ tịch, trong khi Phó chủ tịch Thường trực là ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.