08:11 23/04/2013

Đề nghị giãn lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu

Nam Anh

Nếu điều chỉnh đúng lộ trình thì mức tăng lương năm 2014-2015 sẽ rất lớn và doanh nghiệp khó mà chịu được

Bộ luật Lao động quy định, mức lương tối thiểu sẽ phải 
đảm bảo được nhu cầu sống tối thiểu vào năm 2013 và mức cụ thể ở vào 
khoảng từ 2,6 đến 3,4 triệu đồng/tháng, tuỳ từng vùng.
Bộ luật Lao động quy định, mức lương tối thiểu sẽ phải đảm bảo được nhu cầu sống tối thiểu vào năm 2013 và mức cụ thể ở vào khoảng từ 2,6 đến 3,4 triệu đồng/tháng, tuỳ từng vùng.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, do tình hình kinh tế khó khăn, cơ quan này đã đề nghị Chính phủ giãn lộ trình, kéo dài thời gian điều chỉnh lương tối thiểu thêm từ ba đến bốn năm nữa.

Lý do được ông Lê Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Tiền lương, nêu ra là trong tình hình kinh tế khó khăn, nếu điều chỉnh đúng lộ trình thì mức tăng lương năm 2014 - 2015 sẽ rất lớn và doanh nghiệp khó mà chịu được.

Vì thế, Vụ Tiền lương cũng đã tính toán và đưa ra hai phương án điều chỉnh lộ trình tăng lương.

Theo phương án 1, lương tối thiểu sẽ đảm bảo nhu cầu tối thiểu vào năm 2017, theo đó, mức tăng bình quân chung trong các năm từ nay đến 2017 sẽ khoảng 16,5 - 20% mỗi năm.

Còn nếu theo phương án chỉ kéo dài lộ trình điều chỉnh lương đến năm 2016, thì mức tăng bình quân chung cũng sẽ cao hơn, khoảng từ 18 đến 23%/năm.

Được biết, Bộ luật Lao động quy định, mức lương tối thiểu sẽ phải đảm bảo được nhu cầu sống tối thiểu vào năm 2013 và mức cụ thể ở vào khoảng từ 2,6 đến 3,4 triệu đồng/tháng, tuỳ từng vùng.